PKVW-handboeken bestaande en nieuwbouw 2015

De nieuwe handboeken gaan in op 1 januari 2015 en vervangen die van 2011. In aparte documenten vindt u de wijzigingen ten opzichte van 2011.

Het CVV heeft het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 2015 en het handboek Bestaande Bouw 2015 gepubliceerd. Bijna 700.000 woningen beschikken inmiddels over het PKVW-certificaat Beveiligde Woning. Maar de betrokken partijen zijn van mening dat het tijd is voor verandering. Daarom zijn er meer en grotere wijzigingen doorgevoerd dan de jaren daarvoor.

Het CCV heeft in samenwerking met diverse veiligheidspartners gezorgd voor een nieuw concept met nieuwe handboeken. Annemarie Jorritsma, bestuurlijk trekker Woninginbraak, geeft in het voorwoord van het handboek aan dat er zo een Politiekeurmerk Veilig Wonen is ontstaan dat in deze tijd past en waar veel partijen achterstaan.

De handboeken zijn voor iedereen gratis te downloaden en professionele veiligheidspartners kunnen één exemplaar van beide handboeken gratis bestellen op de website van Het CVV.

Overgangsregeling

De eisen in het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2011 mogen worden toegepast voor beveiligingsprojecten waarvan de uitvoering start, of is gestart, in de periode tot 1 april 2015. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen hanteert een overgangstermijn van drie maanden in de bestaande bouw.

Voor langdurige projecten waarvan de uitvoering voor 1 januari 2015 is gestart, kan tot en met 31 december 2015 een certificaat worden verstrekt op basis van het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2011. Deze termijnen gelden niet meer voor de wijzigingen die al zijn doorgevoerd, zoals de verplichte cilindertrekbeveiliging in de bestaande bouw per 1 april 2014.

Projecten met een bouwvergunning met een aanvraagdatum voor 1 juni 2015 kunnen volgens de eisen van het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 2011 worden geïnspecteerd. Het project dient binnen achttien maanden gerealiseerd te zijn. Vanaf 1 januari 2017 is het verstrekken van certificaten niet meer mogelijk op basis van het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 2011.

GEEN REACTIES