Pijn dekkingsgraad zit bij verplichtgestelde bpf’s

De dekkingsgraden van juni 2013 tonen aan dat de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen over het algemeen het slechtst scoren.

Eén bedrijfstakpensioenfonds springt er positief uit met een dekkingsgraad van 112,9%: het Spoorweg Pensioenfonds. Maar dat is een niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

De wel verplicht gestelde bpf’s doen het minder en wel zodanig dat de pensioendeelnemers een nieuwe afstempelingsronde in 2014 moeten vrezen.

ABP, PMT en PME moeten rekening houden “met een aanzienlijke kans op pensioenverlaging begin volgend jaar”. Het Pensioenfonds Welzijn en Zorg balanceert op het randje. Zij hoopt een verlaging te kunnen vermijden maar stelt dat de kans daarop “toch dichtbij is”.

ABP zag de dekkingsgraad in het tweede kwartaal dalen van 101% naar 97%. Een daling in deze orde van grootte is over vrijwel de hele linie waarneembaar.

De Pensioenfederatie is de bron van het bericht dat PMT in de gevarenzone verkeert. Het fonds zelf heeft nog geen actuele dekkingsgraad gepubliceerd.

De dekkingsgraden van de grote verplichtgestelde pensioenfondsen die wel bekend zijn:

ABP 97%

Zorg en Welzijn 101%

PME 97%

Bpf Bouw 106,7%

Pensioenfonds PGB (Grafimedia) 98,7%

Pensioenfonds Vervoer 103,2%

De dekkingsgraden van andere grote pensioenfondsen:

Shell Pensioenfonds 119%

ING Pensioenfonds 121%

Philips Pensioenfonds 102%

ABN AMRO Pensioenfonds 111%

.
ABP-voorzitter Henk Brouwer verklaart de lage dekkingsgraad als volgt: “De dekkingsgraad van ABP is gedaald in het tweede kwartaal. Met name in de maand juni hebben we een forse tik gehad omdat de beurzen het slecht deden. Dat raakt alle beleggers en dus ook ABP. Daarnaast is de rente, waarmee we onze pensioenverplichtingen moeten waarderen, gedaald. Beide ontwikkelingen drukken de dekkingsgraad. Helaas is de dekkingsgraad van 104,2% die we eind van dit jaar moeten hebben, verder weg geraakt. Maar het is ook niet helemaal uitgesloten dat we het wel halen, de beurzen trekken de laatste weken weer aan. Toch zullen onze deelnemers er rekening mee moeten houden dat de kans dat ABP in 2014 opnieuw een verlaging van het pensioen moet doorvoeren nog steeds aanzienlijk is.”

Het is een waarheid die kennelijk voornamelijk voor dat deel van de pensioenmarkt opgaat, waar werkgevers geen keuzemogelijkheid wordt geboden.

Daar waar werkgevers zelf een fonds hebben opgetuigd gaat het over het algemeen een stuk beter. Datzelfde kan gezegd worden van pensioenfondsuitvoerders, waaronder ook verzekeraars en PPI’s, waar deelnemers zich vrijwillig kunnen aansluiten

GEEN REACTIES