De toekomst van de PPI-markt: 5. Nationale-Nederlanden

Binnen de totale pensioenmarkt verwachten we een duidelijke verschuiving van Defined Benefits naar Defined Contribution.

De Goudse trekt zich terug uit de PPI-markt. Drie van de daarvoor door de maatschappij genoemde legden we voor aan Arjan Nollen, directeur Commercie Pensioen bij Nationale-Nederlanden.

"De PPI-markt beweegt zich naar een prijs-volumemarkt met gestandaardiseerde producten"

Voor een deel klopt dat, voor een deel ook niet. Kleinere bedrijven zijn meer in voor gestandaardiseerde pensioenregelingen tegen lage kosten. Grote bedrijven, die zich nu ook meer en meer oriënteren op de PPI-markt, willen vaker maatwerk en zijn bereid daarvoor een extra prijs te betalen. Dat maatwerk hoeft overigens zeker niet altijd op het niveau van de pensioenregeling zelf te zijn, maar beweegt zich ook op terreinen als communicatie en service.

"De verwachte groei van de markt is uitgebleven"

Er zit in de pensioenmarkt als geheel inderdaad nauwelijks groei. Dat komt uiteraard mede door de huidige economische omstandigheden. Maar binnen de totale pensioenmarkt verwachten we wel een duidelijke verschuiving van Defined Benefits (DB) naar Defined Contribution (DC). De DC-markt groeit en Nationale-Nederlanden is hierin met een compleet DC–aanbod (inclusief de PPI) een toonaangevende speler.

"De ontwikkelingen op de PPI-markt maken het niet mogelijk een onderscheidende positie op te bouwen door het bieden van service en meerwaarde voor de klant"

Daar zijn wij het niet mee eens. Het onderscheid kun je wel degelijk maken. Als kernwaarden voor Essentie Pensioen, de productnaam van ons PPI-aanbod, hebben wij gekozen voor eenvoud, transparantie en kwaliteit. De ingelegde premie wordt belegd in lifecycle-beleggingen, waarin werknemers op dag-basis inzicht hebben. Binnen het lifecycle-beleggen wordt de beleggingsmix aangepast naarmate de werknemer zijn pensioendatum nadert, zodat rendement en risico in balans zijn in zowel goede als slechte markten. Werkgevers kunnen alle veranderingen van hun werknemers heel gemakkelijk online doorgeven. Daarnaast ondersteunen wij met pensioencommunicatie naar deelnemers; zodat iedere werknemer volledig inzicht krijgt in de eigen pensioensituatie op gezinsniveau. Dit doen we in heldere en eenvoudige taal. Wij hebben daar jarenlange ervaring mee en dit is een concept waarmee wij pensioenbewustzijn effectief naar een hoger niveau brengen. En daarmee onderscheidende meerwaarde voor onze klanten.

Eerdere reacties op de ontwikkelingen in de PPI-markt:

De Goudse

Brand New Day

BeFrank

Aegon

GEEN REACTIES