PfZW, Bpf Landbouw en PNO beleggen meest duurzaam

VBDO onderzocht het beleggingsbeleid van de 50 grootste pensioenfondsen. Coclusie: er is vooruitgang maar het kan een stuk beter

Op een schaal van 1 t/m 5 waar het gaat om verantwoord beleggen scoren twee fondsen hoger dan een 4: Pensioenfonds Zorg en Welzijn (4.3) en Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (4.2). PNO en ABP komen daar dichtbij met respectievelijk 3.9 en 3.8. De top-10 eindigt met het cijfer 3.2, waaruit geconcludeerd kan worden dat 80% van de pensioenfondsen nog grote stappen moeten maken.

Regelgeving van de overheid blijkt een goede stimulans: De nieuwe wet die investeringen in de productie van clustermunitie verbiedt had succes: 100% van de pensioenfondsen verbiedt nu daarin te investeren.

ESG

Veel verbetering valt te bereiken op het vlak van het ESG-beleid. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Het is de bedoeling dat in het beleggingsbeleid aandacht wordt besteed aan de combinatie energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. VBDO, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, constateert dat slechts enkele pensioenfondsen weten aan te tonen dat de implementatie van het instrument een aantoonbare, systematische en verifieerbare invloed heeft op de beleggingsbeslissingen.

Aangezien de markt lijkt te bewegen in de richting van ESG-integratie, adviseert de VBDO de pensioenfondsen om ESG-criteria op meer systematische wijze te integreren in hun beleggingsbeslissingen.

Positieve selectie blijft als een beleggingsinstrument relatief onderbenut, en fondsen lijken enigszins terughoudend het te implementeren, constateert de vereniging. “Bovendien is er een gebrek aan transparantie en begrip over hoe dit instrument als een meer structureel onderdeel van het verantwoord beleggingsbeleid kan worden ingezet. Op sectorniveau zouden de fondsen kunnen werken aan het ontwikkelen van meer ervaring over hoe je positieve selectie kunt implementeren en kunt ontwikkelen tot een alomvattende aanpak in zowel passieve als actieve investeringen.”

Kleinere pensioenfondsen (van de vijftig grootste) blijven voor wat betreft verantwoord beleggen achter op grotere fondsen. VBDO beveelt deze kleinere fondsen aan om te leren van bijvoorbeeld hun collega’s Pensioenfonds Productschappen en BPF Koopvaardij, twee kleinere fondsen die wel hoog schoren op verantwoord beleggen.

Transparantie

Verder vindt VBDO de transparantie van pensioenfondsen een van de meest interessante ontwikkelingen: 49 van de 50 grootste fondsen hebben hun verantwoord beleggingsbeleid gepubliceerd.

Als kritische noot tekent VBDO daar wel bij aan: “Toch is er ruimte voor verbetering. De kwaliteit en kwantiteit van de rapportage over het verantwoord beleggingsbeleid verschilt enorm. Soms wordt de rapportage beperkt tot enkele zinnen. Ook is de informatie over het verantwoord beleggingsbeleid veelal moeilijk te vinden voor de deelnemers en andere stakeholders. De informatie is vaak ook vrij technisch, waardoor het moeilijk voor niet-deskundigen is, om een oordeel over het verantwoord beleggingsbeleid en de implementatie ervan te vormen. Ook hier zijn echter positieve voorbeelden van pensioenfondsen, die op een duidelijke en gemakkelijk te begrijpen manier hun verantwoord beleggingsbeleid aan alle betrokkenen uitleggen.”

De samenvatting is Nederlandstalig, het rapport zelf Engels

GEEN REACTIES