Peter Dirks: Behoud het portefeuillerecht!

Het voorstel van Adfiz om kostprijs van advies en distributie door externe accountants te laten berekenen moet snel worden uitgevoerd.

Beste Jurjen,

Sta mij toe dat ik me meng in de discussie over het portefeuillerecht.

Graag reageer ik op jouw stelling dat het portefeuillerecht de bemiddelaar moet blijven beschermen en op de visie van Jan Aikens, dat het recht snel eenverouderd begrip zal worden.

Allereerst wil ik aangeven dat ik het volledig met je eens ben. Echter hetgeen Jan aanhaalt ligt wel degelijk op de loer: Hoe betrouwbaar zijn betrokken partijen? Neem bijvoorbeeld Nationale Nederlanden.

Deze verzekeraar is groot geworden door de inspanningen van het intermediair. Ineens gooit men de strategie om en stelt dat de inspanningen van het intermediair met minimaal 60% moet worden afgewaardeerd qua beloning. Dit is niet alleen onfatsoenlijk, het is ook een dolk in de rug.

Dit is absoluut niet in het belang van de sector en zeker niet in het belang van de consument. En als dit voorbeeld wordt overgenomen door andere verzekeraars, ook niet in het belang van de verzekeraar. Die kon wel eens buiten spel komen te staan.

Daarom dient het voorstel van Adfiz snel tot uitvoering worden gebracht; schakel een externe accountant in, die voor de hele sector berekent wat de waarde [kostprijs] is van advies en distributie.

Daarnaast moeten twee zaken goed geregeld worden in het belang van alle betrokken partijen:

1. behoud van het portefeuillerecht; conform door jou aangehaald

2. volledige respecterende werking van alle lopende contracten.

Peter Dirks

Midden Brabant Advies

GEEN REACTIES