Adfiz vraagt Onderwijsraad advies over PE-examen

Adfiz vindt dat een systeem op basis van een periodiek examen ongebruikelijk en ineffectief is.

Zij vraagt daarom de Onderwijsraad zichuit te spreken over de recente voorstellen vakbekwaamheid. Afgelopen weken heeft Adfiz de politiek benaderd en contact gehad met de Onderwijsraad om een adviesaanvraag in werking te zetten.

De Onderwijsraad is het onafhankelijke adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De Onderwijsraad kan met een onderwijskundige bril beoordelen in hoeverre de voorstellen van Financiën bijdragen aan het beoogde doel. Bovendien kan zij een vergelijking maken met de situatie in andere bedrijfstakken, waar het studiepuntensysteem leidend is. Het advies wordt gegeven aan bewindslieden en aan leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Adfiz vindt dat een systeem op basis van een periodiek examen ongebruikelijk en ineffectief is. "Verplichte PE-examens dragen niet bij aan een cultuur waarin actuele vakkennis centraal staat. Wij hebben dit standpunt meerdere malen persoonlijk verdedigd bij het ministerie van Financiën. Dit heeft er tot de consultatie niet toe geleid dat de minister zijn standpunt wijzigt. In de recente consultatiereactie hebben wij onze argumenten herhaald. Op dit moment zijn we over onze zorg ook in gesprek met de politiek."

Eerder heeft CFD heeft via een nieuwsbrief aangekondigd te willen onderzoeken of de wettelijke regeling voor vakbekwaamheid juridisch aangevochten kan worden. Adfiz kiest voor een andere route om tot een goede invulling van de vakbekwaamheid te komen.

Standpunt Adfiz

"Een systeem van permanente educatie kan bijdragen aan een cultuur waarin actuele vakkennis de norm is. Een verplicht PE-examen is daarvoor echter niet het juiste middel. Het verplichte examen legt de nadruk op het halen van een papiertje. De echte drijfveer moet zijn dat adviseurs de beste kwaliteit willen leveren aan hun klant, en daarom hun vakkennis doorlopend op peil houden. De focus op het examen beloont uitstel van studie tot vlak voor het examen. Een doorlopend studiepuntensysteem voor permanente educatie beloont adviseurs die voortdurend met de ontwikkeling van hun vakbekwaamheid bezig zijn. Het studiepuntensysteem is dan ook een veel betere oplossing voor het borgen van vakbekwaamheid en een goede klantbediening.

Niet voor niets zijn in andere branches studiepuntensystemen de norm. Het systeem van een periodiek examen om eerder behaalde diploma’s geldig te houden is ongebruikelijk en ineffectief. De voorgestelde 3-jaarstermijn is een versoepeling van de huidige 18 maanden termijn, maar verandert niets aan het rigide en examengerichte karakter van het systeem."

GEEN REACTIES