Pensioenuitvoerders komen informatieplicht niet goed na

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat verplichte informatie aan nieuwe of uittredende deelnemers niet of te laat wordt verzonden.

“Zeker acht pensioenuitvoerders zijn vaak te laat met pensioeninformatie aan deelnemers. Ook blijkt de verstrekte informatie niet altijd correct. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit een onderzoek bij acht pensioenuitvoerders en hun communicatie met deelnemers.”De AFM zegt hiermee dus dat 100% van de onderzochte uitvoerders hun informatieverplichtingen niet op een juiste manier nakomen. De conclusie van de toezichthouder dat zij niet uitsluit “dat ook bij andere pensioenuitvoerders niet volledig aan de wettelijke norm wordt voldaan”, lijkt dan ook niet te gewaagd. Wel moet hierbij aangetekend worden dat de uitvoerders zijn geselecteerd op basis van signalen uit de markt, meldingen van consumenten, de resultaten van self assessments en bevindingen uit andere onderzoeken. Het gaat om zes pensioenfondsen en twee verzekeraars.

Uit het onderzoek is gebleken dat verplichte informatie aan nieuwe of uittredende deelnemers niet of te laat wordt verzonden. De genoemde pensioenbedragen zijn soms onjuist of oncontroleerbaar. De onderzochte pensioenuitvoerders wijzen te late aanlevering van gegevens door werkgevers aan als belangrijkste oorzaak voor deze bevindingen. “De pensioenfondsen en verzekeraars zijn echter zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de deelnemer”, aldus de AFM. De AFM roept pensioenuitvoerders op goede afspraken met werkgevers te maken om deze fouten te voorkomen. De AFM roept pensioenuitvoerders op te regelen dat de start- en stopinformatie ook echt wordt verstrekt.

De toezichthouder treft formele maatregelen tegen één of meer betrokken pensioenuitvoerders, mogelijk zullen er boetes worden opgelegd. Tegelijkertijd moeten de fondsen en verzekeraars zelf hun informatievoorziening verbeteren.

Late of onjuiste aanlevering door werkgever

De AFM trof manco’s aan op het gebied van deelnemercommunicatie bij elk van de acht onderzochte pensioenuitvoerders met een verhoogd risico. Bedragen van de verschillende pensioenen op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl zijn soms niet exact of zijn niet verifieerbaar juist, bijvoorbeeld door het gebruik van verkeerde peildata of door late of onjuiste aanlevering van salarisgegevens. Uit het onderzoek blijkt verder dat de onderzochte pensioenuitvoerders regelmatig niet of te laat de verplichte start- of stopinformatie versturen bij in- of uitdiensttreding van een deelnemer. In het merendeel van de gevallen was de oorzaak (te) late aanlevering van gegevens door de werkgever.

Pensioenuitvoerder eindverantwoordelijk

“Uiteindelijk blijft de pensioenuitvoerder verantwoordelijk voor de tijdige en volledige informatieverstrekking. Bij volgende controles verwacht de AFM dat pensioenuitvoerders kunnen aantonen zich tot het uiterste te hebben ingespannen om de benodigde informatie van werkgevers tijdig te ontvangen. Zodat deelnemers op tijd over de wettelijk voorgeschreven informatie beschikken. Concrete afspraken kunnen een plaats krijgen in de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder.”

Risicogestuurd toezicht

De AFM benadrukt dat niet kan worden geconcludeerd dat het bij alle pensioenuitvoerders slecht is gesteld met de kwaliteit van deelnemercommunicatie en/of dat wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. Het gaat immers om acht pensioenuitvoerders die risicogestuurd zijn geselecteerd. “Wel geldt voor alle pensioenuitvoerders dat een efficiënte informatie-uitwisseling met de werkgever van groot belang is om correcte informatie op tijd bij de deelnemer te krijgen.”

GEEN REACTIES