‘Totaaloverzicht oudedagsvoorzieningen bieden is geen taak voor fondsen’

Het koppelen van informatie over de pensioenregeling aan andere oudedagsvoorzieningen is niet de verantwoordelijkheid van pensioenfondsen.

Dit schrijft de Pensioenfederatie in een reactie op de oproep van de AFM (zie ook ‘AFM zoekt grens tussen hulp en advies door pensioenfondsen’).

“De Pensioenfederatie steunt de AFM in haar opvatting dat het financieel bewustzijn en daarmee het pensioenbewustzijn verder moet worden vergroot. De rol van de pensioenfondsen daarbij is het verschaffen van overzicht en inzicht over alle ins en outs van de eigen pensioenregeling. Het koppelen van deze informatie aan andere oudedagsvoorzieningen en toekomstige inkomsten en uitgaven is voor een totaaloverzicht inderdaad belangrijk, maar geen taak voor en ook niet de verantwoordelijkheid van pensioenfondsen. Het zou kunnen dat een ‘Wijzer in geldzaken Geldloket’ een dergelijke overkoepelende rol in de toekomst kan vervullen en zo kan uitgroeien tot de volgens de AFM ontbrekende schakel in de keten van informatie over de oudedagsvoorzieningen. De Pensioenfederatie is dan ook benieuwd naar de uitkomsten van de pilot die met dit loket op stapel staat.

De nadere uitwerking die de AFM heeft gegeven van de leidraad Communicatie Pensioenuitvoerders vindt de Pensioenfederatie nuttig. Het geeft pensioenuitvoerders houvast bij het antwoord op de vraag hoever zij kunnen gaan bij de informatieverstrekking aan de pensioendeelnemer in relatie tot de eigen pensioenregeling.

Het bijeenbrengen van initiatieven en good practices van partijen die zich begeven op het terrein van financiële informatieverstrekking op een centraal punt verdient steun, maar nader onderzoek is nodig om vooraf te bepalen hoe dat het meest effectief kan worden ingericht en waar deze functionaliteit het best kan worden ondergebracht.”

GEEN REACTIES