Pensioensector scoort een onvoldoende

Deelnemers van pensioenfondsen geven de sector een 5,3. Het vertrouwen in het eigen fonds is echter wel iets hoger, waarbij een bpf hoger scoort dan een opf.

Dat komt naar voren uit een onderzoek onder deelnemers van pensioenfondsen. Voor het onderzoek, in opdracht van de Pensioenfederatie en uitgevoerd door Zegwaart Consultancy, Motivaction en de Erasmus Universiteit, werden ruim 1.600 mensen die via hun werk pensioen opbouwen bevraagd.

Opvallend is dat vooral maatschappelijk onrust een grote bijdrage levert aan het lage cijfer.

In het kort wat resultaten van het onderzoek:

  • Deelnemers die meer weten over hun pensioen en het Nederlandse pensioenstelsel, hebben een groter vertrouwen in dat stelsel en in hun pensioenfonds dan deelnemers bij wie de kennis ontbreekt. Maar slechts weinig werknemers hebben die kennis.
  • Verreweg de meeste deelnemers zien graag een solidair pensioen. Zo vindt 88% dat beleggingsrisico’s gedeeld moeten worden, om te voorkomen dat er pech- en geluks-generaties ontstaan.
  • Van alle deelnemers vindt 87% een collectieve buffer wenselijk om risico’s te delen.
  • Ook doet 72% liever mee in een collectieve pensioenregeling die een levenslang pensioen uitkeert, dan dat er een individueel potje is dat je overal voor kunt gebruiken maar dat ook leeg kan raken (bijvoorbeeld als je lang leeft).
  • Veel deelnemers willen wat te kiezen hebben als het om hun pensioen gaat. Opvallend is dat hoe lager opgeleid de deelnemer is en hoe minder kennis er is over pensioen, hoe groter de behoefte aan keuzevrijheid. Dit komt vooral door het lage vertrouwen. Ze hebben nu geen idee wat er met hun geld gebeurt.
  • De groep die laag is opgeleid en veel keuzevrijheid vraagt, geeft tegelijkertijd aan waarschijnlijk geen gebruik te maken van de keuzemogelijkheden, omdat ze onvoldoende verstand van zaken hebben.
  • Zaken die belangrijk gevonden worden om in te kunnen kiezen zijn de mate van garanties die een regeling biedt (31% van de deelnemers) en de keuze voor een pensioenfonds (19% van de deelnemers).

Er blijken ook nogal wat misverstanden te zijn:

  • 79% van de ondervraagden is er van overtuigd dat het Nederlandse pensioenstelsel een omslagstelsel is. Dat wil zeggen dat deze werknemers denken dat van hun pensioenpremie de pensioenen van de huidige gepensioneerden worden betaald. Veel jongeren maken zich daardoor zorgen of er straks nog wel pensioen voor hen is.
  • Ruim 40% van de ondervraagden denkt dat het beste resultaat wordt behaald door de premie op een spaarrekening te zetten.
  • Bijna de helft heeft geen idee hoeveel je in totaal terugkrijgt voor iedere ingelegde euro als je de gemiddelde levensverwachting bereikt. Van de mensen die wel een idee zeggen te hebben, geeft verreweg de grootste groep aan dat ze denken minder terug te krijgen dan de inleg.

(Bron: Pensioenfederatie)

GEEN REACTIES