Verbond positief over voorstellen pensioen D66

© D66

D66 biedt bruikbare ingrediënten voor het toekomstig pensioenstelsel: meer keuzevrijheid, meer maatwerk en het vormen van persoonlijke pensioenvermogens zouden in een houdbaar nieuw stelsel niet mogen ontbreken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het D66-plan over de oudedagsvoorziening.

D66 bepleit dat burgers bij het opbouwen van pensioen meer moeten kunnen kiezen voor maatwerk en bij welke uitvoerder – fonds, verzekeraar of PPI – zij hun regeling willen onderbrengen. Door af te stapen van collectieve ‘buffers’ en doorsneepremies zoals D66 bepleit, wordt het pensioenstelsel volgens het Verbond transparanter, begrijpelijker en flexibeler.

Het is volgens het Verbond in het belang van de deelnemers dat zij zelf meer grip krijgen op hun pensoen en een regeling kunnen treffen die aansluit bij hun behoeften en wordt uitgevoerd door een partij van eigen keuze.

Het D66-voorstel voor een ‘premievakantie’ van vijf jaar is een nieuwe keuze-optie, die nader op zijn merites bekeken moet worden. Van belang is uiteraard dat een premievakantie de toch al fiscaal beperkte pensioenopbouw niet teveel aantast.

De SER komt naar verwachting eind deze week met een advies.

(bron: Het Verbond)

GEEN REACTIES