Pensioenorde: werkgevers in DC-regeling gaan mogelijk stoppen met opbouw

Negatieve rente voor zakelijke spaarder bij Triodos Bank
© Pexels

Werkgevers die nu binnen een verzekerde premieregeling voor hun werknemers pensioen opbouwen, zullen daar mogelijk mee gaan stoppen als het nieuwe pensioenakkoord wordt uitgevoerd.

Dat voorspelt de Pensioenorde, de beroepsorganisatie van pensioenadviseurs en pensioendeskundigen in Nederland. Reden voor deze voorspelling is dat naar verwachting werkgevers de nieuwe afspraken voor DC-pensioenen te duur zullen vinden. Zij moeten straks twee regelingen in de lucht houden, wat niet alleen kostenverhogend maar ook foutgevoeliger is. Omdat werkgevers die meedoen binnen een verzekerde premieregeling daartoe niet verplicht zijn, zullen zij wellicht, vanwege dit kostenaspect, stoppen met de regeling. De Pensioenorde ziet dit als een verschraling van de pensioentoezeggingen in Nederland.

In het pensioenakkoord tussen kabinet en sociale partners is afgesproken dat huidige regelingen bij verzekeraars ongewijzigd mogen worden voortgezet. Nieuwe werknemers moeten echter vanaf een bepaalde datum een vlakke premie gaan betalen in plaats van een oplopende premie, volgens een actuariële staffel. Dat is een ‘cruciale fout in het akkoord’, stelt de Pensioenorde. Behalve het kostenaspect zorgt dit gegeven nog voor andere problemen. ‘Het zorgt voor onderscheid op datum in dienst. Op zich een toegestaan onderscheid vanuit de wetgeving, maar dit zal zeker de transitie van werknemers naar andere werkgevers gaan tegenhouden’, stelt de orde. ‘Immers, de kans wordt groot dat als je als werknemer van een stijgende staffel gaat overstappen naar een lagere, gelijkblijvende staffel. Met steeds meer pensioenbewustzijn onder de werknemers zal dit ongetwijfeld de arbeidsmobiliteit gaan beperken.’

Als oplossingsrichting ziet de Pensioenorde een keuze voor twee fiscale regimes: één voor pensioenfondsen en één voor verzekerde regelingen met de mogelijkheid van stijgende staffels. ‘Hiermee voorkom je beperking van de arbeidsmobiliteit, hou je de kosten gelijk en is er geen compensatie voor bepaalde groepen nodig.’ De orde vindt daarom dat de partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel om het pensioenstelsel echt te moderniseren. ‘Dan maar een jaar later een nieuw stelsel, want dit nieuwe stelsel moet weer vele decennia gaan gelden.’

Eerder distantieerde het Verbond van Verzekeraars zich al van het DC-onderdeel van het pensioenakkoord.

GEEN REACTIES