Pensioenfondsen moeten hoge rendementen halen, anders dreigt er korting in 2020

Pensioenfondsen moeten hoge rendementen halen, anders dreigt er korting in 2020
© Px

Wanneer pensioenfondsen de komende jaren hun financiële tekorten niet kunnen inlopen, dan moeten mogelijk 56 fondsen in 2020 en 2021 een korting van de pensioenen doorvoeren. Dat kan aanzienlijke gevolgen hebben voor miljoenen pensioenen. Dit meldt DNB na beoordeling van de herstelplannen van 181 pensioenfondsen met een tekort.

Veel pensioenfondsen met tekorten geven in hun herstelplannen aan dat zij verwachten uit de problemen te komen door hoge rendementen op hun beleggingen te halen. In totaal verwachten pensioenfondsen de komende tien jaar ongeveer 500 miljard euro aan overrendement te halen, zo blijkt uit de beoordeling van de herstelplannen van dit jaar.

Vraag is of dit gaat lukken. Wanneer deze rendementen, net als in 2015 en 2016, niet worden gehaald, dan moeten mogelijk 56 fondsen in 2020 en 2021 een korting van de pensioenen doorvoeren.

Dekkingsgraden gelijk gebleven
DNB keek terug naar de herstelplannen van pensioenfondsen over de voorgaande jaren. Hieruit blijkt dat voor alle fondsen samen de dekkingsgraad over 2015 en 2016 vrijwel gelijk is gebleven. Dat betekent dat het verwachte herstel uit de herstelplannen van 2015 is uitgebleven. Voor de herstelplannen van 2016 geldt hetzelfde beeld.

Hoewel uit de huidige herstelplannen blijkt dat er nauwelijks pensioenfondsen zijn die de pensioenen op de korte termijn moeten korten, moeten dat mogelijk op langere termijn wél. Dat komt omdat de wet een grens stelt aan hoe lang een pensioenfonds onder de minimale dekkingsgraad van 104,2% mag zitten. Pensioenfondsen die vijf jaar lang onder die grens blijven, zullen de pensioenen moeten korten.

Pensioenfondsen die sinds 2015 of 2016 een lagere dekkingsgraad hebben dan 104,2% kunnen hier in 2020 of 2021 mee te maken krijgen. Op basis van de stand van de dekkingsgraden eind 2016 kan deze wettelijke maatregel betekenen dat in 2020 bijna 2 miljoen pensioenen bij 11 fondsen gekort moeten worden en in 2021 bijna 8 miljoen pensioenen bij 45 fondsen. Deze korting kan in sommige gevallen aanzienlijk zijn. Als een pensioenfonds bijvoorbeeld op het laatste meetmoment een dekkingsgraad heeft van 100%, dan moeten de pensioenen worden gekort met ongeveer 4%. Dit is een onvoorwaardelijke korting, die overigens wel over tien jaren gespreid mag worden.

Of het ook zo ver komt, hangt af van de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Mocht een pensioenfonds op één van de meetmomenten in de periode van vijf jaar boven de minimale dekkingsgraad van 104,2% komen, dan begint de vijf-jaarstermijn opnieuw te lopen en is een korting in 2020 of 2021 niet meer aan de orde. Hoe de dekkingsgraad zich ontwikkelt, hangt onder andere af van de rente, de beleggingsrendementen en de premie in de komende jaren.

Bron: DNB

 

GEEN REACTIES