Pensioencommunicatie: voor ABP is zwijgen nog steeds goud

In 1995 besloot het kabinet Kok de AOW-partnertoeslag per 1-1-2015 grotendeels af te schaffen. In februari 2015 meldt ABP dat dit ook geldt voor de daarop gebaseerde aanvulling.

Pensioengerechtigden van het ABP krijgen een aanvulling die gerelateerd is aan de AOW-partnertoeslag. Deze aanvulling krijgen gepensioneerden die wel recht hebben op AOW-partnertoeslag, maar waarvan de toeslag gekort wordt omdat de partner zelf een inkomen of uitkering boven de gestelde limiet geniet.

Per 1 januari is voor een belangrijk deel van de AOW-ers de partnertoeslag vervallen. Het kabinet Kok heeft deze maatregel al in 1995 aangekondigd. Voor de ABP-gepensioneerden betekent dit dat er geen sprake meer is van een korting op de toeslag in verband met het inkomen van de partner. De partnertoeslag is definitief vervallen en daarmee ook het recht op de aanvulling van ABP.

Met gevoel voor understatement kan gezegd worden dat tussen 1995 en 2015 enige kritische noten zijn gekraakt over de wijze van (niet-)communiceren door pensioenfondsen. Pensioendeelnemers plachten rustig te slapen in de heilige overtuiging dat in Nederland niet zo zeker was als hun pensioen. Voorzien van de goede babysittersmentaliteit vonden fondsbesturen dat je slapende kinderen niet moest wakker maken en zeker niet om een slechte boodschap te verkondigen.

Er moet een hele wet Pensioencommunicatie aan te pas komen om te borgen dat pensioendeelnemers en –gerechtigden op een normale manier tijdige, volledige en juiste informatie ontvangen.

En middenin dat wetgevingsproces gaat op 1 januari 2015 de maatregel in waardoor een belangrijk deel van de AOW-ers geen partnertoeslag meer ontvangt. SVB en Rijksoverheid hebben dat feit een en andermaal onder de aandacht van de consumenten gebracht.

ABP vond het daarentegen niet nodig haar deelnemers hiervan op de hoogte te stellen. Laat staan om hen te informeren dat zij door deze wetswijziging ook de aanvulling zouden verliezen.

Waarom heeft ABP dit nagelaten? “ABP had in algemene zin eerder informatie kunnen verstrekken over het besluit van de overheid om de regeling voor de AOW-partnertoeslag te wijzigen en over de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de aanvulling van ABP. Dit is niet gebeurd. ABP wist begin februari welke gepensioneerden het specifiek betrof. Zij zijn direct geïnformeerd”, luidt de motivering op haar website.

Ja, ze had eerder informatie kunnen verstrekken, zo niet tien jaar geleden al,dan in elk geval een paar jaar geleden zodat de degenen om wie het gaat tijdig maatregelen hadden kunnen treffen.

Nee, ABP heeft het niet gedaan. Een curieuze interpretatie van haar zorgplicht en het kan toch niet zo zijn dat ABP daarmee heelhuids wegkomt.

Maar misschien is er meer aan de hand dan alleen minachting tegenover haar deelnemers. Het blijkt dat ABP de aanvulling in januari ook betaald heeft aan de mensen die daarop geen recht meer hadden. Wellicht schieten niet alleen de communicatieve kwaliteiten tekort maar ook die op het gebied van governance.

Eén troost: ABP zal de in januari ten onrechte betaalde bedragen niet terugvorderen.

GEEN REACTIES