Pensioen, belastinghoogte en inkomen grootste zorg bij Nederlanders

Minder zorg baart de onzekerheid rond de hypotheekrenteaftrek. Slechts een kwart van koopwoningbezitters zegt daarvan afhankelijk te zijn.

Wel leidt de afschaffing van deze aftrek bij bijna eenderde tot financiële onzekerheid. Dat blijkt uit de Zekerheidsindex van Nationale-Nederlanden uitgevoerd door TNS NIPO.

Op dit moment hebben de oudedagsvoorzieningen in Nederland, de hoogte van de belastingen in Nederland en de inkomenszekerheid in Nederland de meeste impact op de zekerheidsindex.

Economie-gerelateerde aspecten hebben duidelijk een grote invloed op het zekerheidsgevoel van Nederlanders. Acht van de aspecten in de top 10 hebben te maken met inkomen, koopkracht en/of de economie. Criminaliteit in Nederland en de zorgkosten in Nederland zijn de andere twee aspecten in de top 10. De hoogte van de zorgkosten is in deze meting voor het eerst opgenomen, maar is duidelijk een aspect dat veel impact heeft op het zekerheidsgevoel.

Meeste impact op zekerheidsgevoel

1. De oudedagsvoorzieningen in Nederland

2. Hoogte van de belastingen in Nederland

3. Inkomenszekerheid in Nederland

4. De overheidsfinanciën van Nederland

5. De economie van Nederland

6. Criminaliteit in Nederland (1)

7. Dat er een nieuwe economische crisis komt

8. Hoogte van zorgkosten in Nederland

9. Betaalbaarheid van pensioenen in het algemeen

10. De werkloosheid in Nederland

Hypotheekrenteaftrek

Slechts een derde van de Nederlanders heeft er (grote) problemen mee als de hypotheekrenteaftrek zou verdwijnen

Logischerwijs hebben Nederlanders die in het bezit zijn van een koopwoning meer problemen met het verdwijnen van de hypotheekrenteaftrek dan Nederlanders die in het bezit zijn van een huurwoning (41% versus 32%). PvdA- en CDA-stemmers die in het bezit zijn van een koopwoning hebben minder problemen met het verdwijnen van de hypotheekrenteaftrek dan VVD- en PVV-stemmers die in het bezit zijn van een koopwoning.

De onzekerheid van de koopwoningbezitters wordt grotendeels gevoed door onduidelijkheid over het wel of niet blijven bestaan van de hypotheekrenteaftrek. Het stellen van een bovengrens voor de hypotheekrenteaftrek is in de ogen van veel koopwoningbezitters de manier om hun onzekere gevoel weg te nemen. Opvallend is dat slechts 22% van de koopwoningbezitters aangeeft daadwerkelijk afhankelijk te zijn van de hypotheekrenteaftrek als het gaat om het voldoen aan de financiële verplichtingen.

Veel jongeren wantrouwen pensioenstelsel

Een derde van de Nederlanders wantrouwt het pensioenstelsel en maakt zich veel zorgen over de toekomstige pensioengelden

Vooral jongeren hebben erg weinig vertrouwen in het pensioenstelsel in Nederland. 33% van de 18 tot en met 24-jarigen verwacht zelfs helemaal geen pensioeninkomen meer te krijgen als zij met pensioen gaan. Ouderen zijn minder wantrouwend, desondanks verwacht 13% van de 55 tot en met 64-jarigen dat ook zij geen pensioeninkomen meer krijgen als zij met pensioen gaan. De verwachting dat Nederlanders geen pensioeninkomen meer krijgen leidt tot relatief veel onzekerheid en zorgen. Van de Nederlanders die verwachten dat zij geen pensioeninkomen meer krijgen als zij met pensioen gaan geeft 44% aan dat zij zich onzeker voelen/veel zorgen maken over de toekomstige pensioengelden.

Twee op de vijf Nederlanders verwachten dat toekomstige

veranderingen aangaande het pensioenstelsel negatief voor hen zullen uitpakken.

Verrassend genoeg zijn er weinig verschillen tussen de verschillende leeftijdscategorieën. De enige groep die relatief vaker verwacht dat toekomstige veranderingen aangaande het pensioenstelsel in Nederland negatief zullen uitpakken, zijn de 40 tot en met 54-jarigen.

65-plussers zijn optimistischer, ‘slechts’ 20% verwacht dat toekomstige veranderingen in het pensioenstel in Nederland negatief voor hen zullen uitpakken.

GEEN REACTIES