Pensioen-app van Nationale-Nederlanden haalt later naar nu

“Pensioen is vaak ver weg, abstract en behoort niet tot de zaken waar mensen dagelijks mee bezig zijn”. Om daar verandering in te brengen ontwikkelde NN een nieuwe app.

‘Pensioen is vaak ver weg, abstract en behoort niet tot de zaken waar mensen dagelijks mee bezig zijn’. Om daar verandering in te brengen ontwikkelde NN een nieuwe app.

Met de nieuwe pensioen-app Mijn Pensioencoach haalt Nationale-Nederlanden het pensioen naar ‘het nu’. Door wat nu belangrijk is te relateren aan later en in te spelen op de belangrijke momenten in het leven zoals samenwonen, een nieuwe baan of scheiding. De app geeft inzicht in het netto pensioen en toont de consequenties van beslissingen, zoals bijvoorbeeld minder werken. Daarnaast geeft het in de vorm van tips aan hoe actie te nemen is om een eventueel tekort op te lossen. Iedereen die pensioen opbouwt kan de app gebruiken. De app is beschikbaar in de stores van Apple en Google.

“Nationale-Nederlanden is voor werknemers vaak één van de eerste aanspreekpunten als het om pensioen gaat”, zegt Arthur van der Wal, directeur Nationale-Nederlanden Pensioen. “Je ziet dat de eigen verantwoordelijkheid van consumenten voor hun financiële toekomst toeneemt. Dit vraagt van mensen meer kennis en bewustzijn. De druk om het te kunnen begrijpen neemt toe. Wij proberen hier in tegemoet te komen door het pensioen relevanter en toegankelijker te maken, op het gebied van pensioenoplossingen, klantbediening en communicatie. Onze nieuwe app Mijn Pensioencoach helpt hierbij.”

De app Mijn Pensioencoach geeft in één overzicht alle pensioenregelingen weer. Iedereen die pensioen opbouwt kan de app gebruiken; werknemers met een pensioenregeling van Nationale-Nederlanden kunnen de app aan hun gegevens in de pensioenportal koppelen als zij hier toegang tot hebben. Pensioenbedragen opgebouwd bij andere pensioenaanbieders kunnen aan het overzicht worden toegevoegd.

Dit geldt ook voor andere financiële middelen zoals pensioenen, spaargeld en dergelijke. Vervolgens is te zien of de deelnemer vanaf de zelf gekozen pensioendatum geld tekort komt of dat er ruimte is ten opzichte van het doelinkomen. Alle bedragen zijn netto en bij een tekort of overschot geeft Mijn Pensioencoach tips om dit op te lossen of in contact te komen met een expert.

De app sluit aan bij de pensioencommunicatie en voorlichting die Nationale-Nederlanden nu al geeft. De verzekeraar helpt werknemers en werkgevers bijvoorbeeld met een team Pensioencommunicatie. Dit team pakt met werkgevers en adviseurs communicatietrajecten richting werknemers op door op de werkvloer voorlichtingssessies over pensioen te geven. Daarnaast biedt de verzekeraar andere tools, zoals werknemerportals en e-learning. De verzekeraar werkt met adviseurs en werkgevers samen om de juiste aanpak voor pensioen te kiezen.

Meer informatie over de app is te vinden op: www.nn.nl/mijnpensioencoach .

GEEN REACTIES