Oude aanbieders treuzelen bij collectieve waardeoverdracht

Aanbieders moeten afspraken maken met daarin vastgelegd de maximale termijnen waarin een collectieve waardeoverdracht moet plaatsvinden.

Maurik de Groot, Manager Pensioen Legal & General, ervaart dat bij collectieve waardeoverdracht de oude pensioenaanbieder behoorlijk lang treuzelt met het overmaken van het geld naar de nieuwe. Die oude aanbieder blijft met andere woorden “te lang zitten op de pot met goud”. Daarmee wordt niet gehandeld in het belang van de klant.

De Groot: “Het blijft toch vervelend dat je dus niet zelf het moment kunt bepalen waarop je eigen geld wordt overgemaakt naar een andere aanbieder. De oude aanbieder handelt hiermee niet in het belang van de klant. Sterker nog, de klant kan, door de lagere kosten en het betere beleggingsbeleid van de nieuwe aanbieder, een behoorlijk rendement op zijn/haar geld mislopen.”

Zelfregulering

De Groot wil aan deze praktijken een einde maken in de vorm van zelfregulering:
“Het wordt tijd dat de aanbieders samen met andere belanghebbenden hierover afspraken maken. Met daarin vastgelegd de maximale termijnen waarin een collectieve waardeoverdracht moet plaatsvinden. Als we dat als sector niet voor elkaar krijgen, dan is de overheid aan zet. Maar dat zou een gemiste kans op zelfregulering zijn. En daarmee verliezen we als sector de invloed op de invulling. Tot die tijd werkt het aanbieders zelf achter de vodden aan te zitten. Een brief en een telefoontje kunnen al werken. De nieuwe aanbieder kan daarbij ondersteunen. En dan kan het soms toch ineens hard gaan…”

Lees zijn artikel op de blogsite Over Waarde van Legal & General.

GEEN REACTIES