PE-programma voor RGA’s komt langzaam op stoom

Nu de opleiding en permanente educatie voor gevolmachtigd agenten niet meer onder de Wft valt, hebben de SAR en de NVGA samen een PE-programma ontwikkeld.

De cursussen zijn bestemd voor de inmiddels 660 ingeschreven RGA’s. Voor RGA’s geldt als minimumeis dat zij per jaar twee PE-workshops of -masterclasses volgen. De eerste workshops zijn inmiddels van start gegaan, vertellen de direct betrokkenen van de SAR en de NVGA in GA-Magazine.

De onderwerpen die in de workshops aan de orde komen, moeten nauw aansluiten bij de actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk van de RGA, stelt Roel van den Heuvel, die als lid van de Commissie Ledenzaken namens de NVGA is betrokken bij de permanente educatie. Voorbeelden zijn het veranderende distributielandschap, risicobeheersing, de AVG en de kasstromen binnen een volmachtkantoor. In de volgende PE-cyclus komt meer aandacht voor beleidsbepalers. Uit de enquête zijn een aantal suggesties gedaan om hier verder invulling aan te geven.

De (interactieve) workshops hebben gemiddeld 18 deelnemers, vertelt Van den Heuvel. ‘Qua zwaarte wordt gestreefd naar hbo-niveau. De PE-workshops geven geen vrijstelling voor de Wft-PE omdat het volmachtdiploma daar ook geen onderdeel meer van uitmaakt. Wel wordt gekeken naar onderlinge accreditatie van algemene onderwerpen voor mensen die meerdere registraties hebben bij de SAR.’

Deelnemers waarderen de workshops met gemiddeld een 7,5 en dat vindt Nelleke Sterrenberg, beleidsmedewerker bij de SAR, nog niet hoog genoeg. ‘Het is voor SAR-begrippen voldoende, maar we streven naar een acht. Bij de andere erkenningsregelingen (RAiA, RMiA en RPA) ligt dit gemiddelde iets hoger. We bouwen hard aan een docentenkorps en aansprekende onderwerpen en titels om dit cijfer te verhogen.’

Bij de opleiding tot GA en bij de PE-bijeenkomsten is minder aandacht voor de verzekeringstechniek, aangezien dit is ondergebracht bij de Wft. Helly Buursma, lid van de Juridische Commissie van de NVGA: ‘Onderwerpen die uitgebreid aan bod komen, zijn bijvoorbeeld het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten, PARP, portefeuillebeheer, klantbelang centraal, acceptatieprocessen en schadebehandeling. Inmiddels zijn de eerste opleidingen, zowel mondeling als via e-learning, achter de rug. Op basis van een uitgebreide evaluatie (gezamenlijk uitgevoerd door NVGA en NIBE-SVV) zijn tekstboek en examenvragen verder aangepast.’

GEEN REACTIES