Parlementaire enqu░te naar kredietcrisis

Er komt een parlementaire enqu░te naar de kredietcrisis. In de oude Tweede Kamer was daar al een meerderheid voor en door de steun van VVD en CDA is die er nu ook in de nieuwe Kamer. De enquête zal zich richten op de financiële steun die het kabinet de afgelopen twee jaar gaf aan banken en verzekeraars als ABN Amro, ING en Aegon. Dit is gebleken tijdens het Kamerdebat over het eerste rapport van de Commissie De Wit op 14 september.

De commissie oogstte veel complimenten. In het debat lieten Kamerleden weten dat zij bang zijn dat het in de financiële wereld snel weer "business as usual" zijn. Daarom moet de nieuwe regering met wetgeving komen.

De onderzoekscommissie sprak het afgelopen jaar met bankiers, toezichthouders, (oud-)bewindslieden en deskundigen om de oorzaken van de crisis te achterhalen. Door middel van 27 aanbevelingen aan toezichthouders, banken en aan de politiek wil de commissie een herhaling van de financiële crisis helpen voorkomen. De commissie gaat binnenkort verder. Dan zal het onderzoek zich richten op de ingrepen die het kabinet vanaf september 2008 in de financiële sector heeft gedaan.

Dat tweede deel krijgt de vorm van een parlementaire enquête, waarin de opgeroepen personen onder ede kunnen worden gehoord.

Gedragsverandering

Zijn de onlangs gepresenteerde DNB-plannen voor een cultuurverandering binnen de financiële sector voldoende?, was een vraag van Elly Blanksma (CDA) aan de commissie. Slob (ChristenUnie) vroeg zich af of structuurveranderingen werkelijk mogelijk zijn. En Braakhuis (GroenLinks) wil snel bewijzen zien dat de banken lering hebben getrokken uit de crisis. Zonder een deskundige Kamer, met een goede mix van juristen en economen, gaat het niet, benadrukte Dijkgraaf (SGP).

Ontslag

De overheid moet de bedding leveren waarbinnen de markt kan functioneren, op een duurzame manier, aldus Plasterk (PvdA). Hij betwijfelt of de Europese toezichthouder genoeg bevoegdheden heeft om in te grijpen. Van Vliet (PVV) maakte zich grote zorgen over de toekomst. Het falende toezicht van DNB en AFM is voor hem reden om aan te dringen op ontslag van DNB-president Wellink.

GEEN REACTIES