OvFD: serviceproviders worden niet erkend

De OvFD is teleurgesteld dat de minister geen aparte positie in de wet creëert voor de serviceprovider. Hij biedt geen mogelijkheid voor een kostenvergoeding vanuit de aanbieder.

De OvFD is ervan overtuigd dat dit in de keten voor grote problemen kan gaan zorgen, “aangezien hiermee juist die partijen die tegenwicht kunnen bieden aan aanbieders niet erkend worden.

De minister wil de serviceproviders wel uitzonderen van de verplichting om een dienstverleningsdocument te verstrekken, maar dat is feitelijk alleen het oplossen van een duidelijke fout in de wet. Een partij die geen klantcontact heeft kan tenslotte ook geen informatie aan die klant verstrekken. Feit is en blijft dat de serviceprovider werk doet voor en namens de aanbieder, waar hij vanaf 01-01-2013 geen kostenvergoeding voor krijgt. De OvFD vreest dat de consument hier uiteindelijk de dupe van zal worden en tweemaal zal moeten betalen voor dezelfde werkzaamheden wanneer de aanbieder de kosten van de serviceprovider niet in lagere rente en/of premie voor de consument verwerkt.”

Nettoproducten

De OvFD vindt het cruciaal dat alle advieskosten en kosten voor de werkzaamheden die serviceproviders verrichten uit het product worden gehaald. “Alleen hierdoor kunnen we voorkomen dat de consument tweemaal voor dezelfde werkzaamheden zal moeten betalen.
De OvFD is er niet van overtuigd dat dit door marktwerking tot stand zal komen en is blij dat de minister aangeeft dat het voor een gelijk speelveld belangrijk is dat de prijzen van de producten die via adviseurs/bemiddelaars worden gedistribueerd, lager zijn dan de prijzen van vergelijkbare producten van banken en direct writers. Jammer is dat de minister hier geen wettelijke verplichting van maakt, positief is echter dat hij de ontwikkeling nauwgezet zal monitoren, om erop toe te zien dat de markt hier goed zijn werk doet en dat hij nadere maatregelen zal treffen als er onvoldoende onderscheid optreedt.”

Bestaande contracten

De OvFD vindt het bovendien heel jammer dat de minister in zijn brief geen duidelijkheid geeft over de bestaande contracten. De OvFD heeft steeds dringend gepleit voor een eerbiedigende werking van de bestaande contracten inclusief de daaruit voortvloeiende provisierechten. Daarbij heeft zij ook steeds aangegeven dat het sterk de voorkeur verdient om per 01-01-2013 alle sinds 2007 verdiende – maar nog niet uitgekeerde – provisie in eenmaal uit te keren. Het intermediair kan deze gelden dan ook gebruiken om de extra administratieve lasten te bekostigen, die gepaard gaan met de omslag van het beloningsmodel. De OvFD zal hier ook op blijven aandringen.

GEEN REACTIES