OvFD kraakt fiscale behandeling eigen woning af

De woningmarkt zal nog meer stagneren en “oud regime”-klanten worden steeds minder aantrekkelijk voor de banken.

Dat schrijft OvFD in een brief aan de informateurs. De vereniging schaart zich achter het plan Wonen 4.0 van Vereniging Eigen Huis, Woonbond, Aedes en de makelaarsorganisaties. “Met

Wonen 4.0 is namelijk wel een constructief plan neergelegd voor de noodzakelijke, integrale hervorming van de woningmarkt.” (zie ook Wonen 4.0: integraal plan om woningmarkt los te trekken)

Pleidooi voor fictief annuïtair schema

“De keuzevrijheid voor de consument wordt door het wetsvoorstel drastisch beperkt. Hij wordt feitelijk gedwongen tot één specifieke productvorm, namelijk de annuïteitenhypotheek. Iedere keuzemogelijkheid voor een andere – in de individuele situatie wellicht beter passende – hypotheekvorm verdwijnt.” De OvFD pleit dan ook voor een fiscale behandeling van de hypotheekrenteaftrek volgens een fictief annuïtair schema. “De consument moet de vrijheid behouden om zijn hypotheek zo in te richten dat deze aansluit bij zijn persoonlijke situatie.

Negatieve gevolgen voor huiseigenaren met een bestaande hypotheek Voor bestaande leningen geldt eerbiedigende werking. Wij vrezen echter dat huiseigenaren met een bestaande hypotheek vast komen te zitten bij de huidige geldverstrekker. Koopstarters worden gedwongen tot een specifieke productvorm, de annuïteitenhypotheek. Andere, op dit moment bestaande producten, zijn voor hen dan niet meer mogelijk/aantrekkelijk.

De bestaande producten zijn dan alleen nog maar relevant voor de groep huiseigenaren met een bestaande hypotheek. Een groep die tot 1 januari 2044 steeds kleiner wordt. Een groep die voor aanbieders niet interessant zal zijn, alleen maar lastig en duur. De dan nog bestaande producten worden niet geïnnoveerd, de administratieve lasten/kosten voor die producten zullen stijgen met als gevolg dat huiseigenaren met een bestaande hypotheek na afloop van de rentevastperiode alleen nog maar kunnen kiezen voor andere gedateerde, dure producten.

Als ze nog kunnen kiezen voor andere producten, want ook al is het voor bestaande hypotheekhouders na 1 januari 2013 mogelijk om met behoud van de hypotheekrenteaftrek over te stappen naar een andere geldverstrekker, de concurrentie tussen aanbieders zal heel beperkt zijn.

Het zal voor aanbieders namelijk niet aantrekkelijk zijn om klanten over te sluiten met een ‘oud regime hypotheek’. Vraag is of aanbieders na 1 januari 2013 nog overstapmogelijkheden bieden. In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) zijn in theorie ook allerlei uitzonderingen mogelijk, die aanbieders in de praktijk niet bieden. Het is dus heel goed mogelijk dat miljoenen huiseigenaren met een bestaande hypotheek na 1 januari 2013 voorgoed vastzitten bij hun huidige geldverstrekker.

Dit probleem kan naar onze mening ook worden ondervangen door een forfaitair annuïtaire hypotheek, waarbij de fiscus voor de toegestane aftrek uitgaat van een fictieve aflossing gedurende 30 jaar via een annuïtair schema. Koopstarters worden dan niet gedwongen tot een specifieke productvorm (annuïteitenhypotheek) en de meeste bestaande producten kunnen dan gewoon blijven bestaan.”

GEEN REACTIES