Overzicht pensioenfondsen die verlagen

De Pensioenfederatie heeft een overzicht uitgebracht met daarop de namen van 51 pensioenfondsen die vanaf 1 april de pensioenen verlagen en/of overwegen dat volgend jaar te doen.

In totaal moeten 68 pensioenfondsen dit jaar een verlaging doorvoeren, waardoor enkele miljoenen werknemers en gepensioneerden worden geraakt. De verlagingen variëren tussen 0,5 en 7 procent en komen voor de deelnemers van deze fondsen gemiddeld uit op 1,9 procent, zo heeft toezichthouder DNB eerder bekend gemaakt. De eventuele verlagingen van 37 pensioenfondsen in 2014 worden door DNB voorlopig geraamd op gemiddeld 1,7 procent. De pensioenfondsen die de pensioenen en pensioenopbouw moeten verlagen informeren zelf hun deelnemers en gepensioneerden. Uiterlijk op 1 maart aanstaande moet iedereen door het eigen fonds individueel zijn geïnformeerd over de verlagingen die dit jaar plaatsvinden.

Nog niet compleet

De Pensioenfederatie heeft het overzicht samengesteld op basis van informatie die de fondsen zelf hebben aangeleverd. Uitgangspunt van de fondsen is dat zij eerst zelf de eigen deelnemers willen informeren alvorens de gegevens beschikbaar te stellen voor een openbare lijst. Een aantal pensioenfondsen is daar nog mee bezig. De Pensioenfederatie respecteert dit uitgangspunt. Dit betekent dat het overzicht nog niet compleet is. De Pensioenfederatie zal de komende tijd het overzicht blijven actualiseren.

De Pensioenfederatie tekent hierbij aan dat meer dan 80 procent van de 415 Nederlandse pensioenfondsen geen verlaging hoeft door te voeren. Dit betekent echter niet per se dat hun deelnemers en gepensioneerden niet worden geraakt. Een deel van deze fondsen heeft de pensioenen in de afgelopen jaren niet laten meestijgen met de loon- of prijsontwikkeling en zal dat ook in 2013 niet kunnen doen.

Een aantal pensioenfondsen dat de pensioenen niet hoefde te korten hebben de opleving van hun dekkingsgraad te danken aan de nieuwe (UFR) rekenregels.

GEEN REACTIES