Overheid moet hypotheken van banken overnemen

De overheid kan de bestaande hypotheekportefeuilles opkopen met de belasting die binnenkomt over nog uit te betalen pensioenen.

Deze stelling komt van Arnoud Boot en Lans Bovenberg. Zij introdeuceren op de website van Me Judice het begrip ‘oneigenlijk pensioenkapitaal’: “Het vermogen van pensioenfondsen bestaat deels uit uitgestelde belastingen: over de inleg wordt geen belasting betaald, pas later worden de uitkeringen belast. Deze belasting komt terecht bij de overheid. Je kunt dus zeggen dat de pensioenfondsen een groot kapitaal aan uitgestelde belastingen ‘beheren’ ten behoeve van de overheid. Dit ‘oneigenlijke pensioenkapitaal’ kan worden ingezet voor een oplossing van het hypotheekbergprobleem.”

“Wij blijven recht in de leer. Pensioenfondsen dienen te zorgen voor een goed pensioen voor hun deelnemers. Dan past geen overheidsdwang om te beleggen in banken of de Nederlandse woningmarkt, maar het oneigenlijke pensioenkapitaal staat hier los van. Uitgaande van een totaal pensioenvermogen van bijna 1.000 miljard euro en een gemiddeld inkomstenbelastingtarief van 30 procent bedraagt deze oneigenlijke pot ongeveer 300 miljard euro.”

“Voor pensioengerechtigde verandert er niets. De nettopensioenuitkering blijft identiek. Ook aan het beleggingsbeleid van fondsen en de risico’s voor pensioendeelnemers verandert niets.

De overheid loopt belastingen mis in de toekomst, maar wordt hiervoor gecompenseerd, doordat de aflossingen op de hypotheken terechtkomen bij de overheid.”

“De winnaar is het bankwezen. Door deze operatie worden bankbalansen opgeschoond en het financieringsprobleem voor de banken weggenomen. In één klap behoort het Nederlandse bankwezen tot het best gekapitaliseerde in de wereld, met een uitstekende liquiditeitspositie.”

Lees het hele artikel op Me Judice

GEEN REACTIES