Overgrote meerderheid lost extra af op aflossingsvrij leningdeel

Het merendeel van de door ING ondervraagde koopwoningbezitters (65%) schat in 2014 tussen de € 1000 en € 10.000 extra af te lossen.

Bij de extra aflossing zal drie kwart aflossen op het aflossingsvrije leningdeel van de hypotheek, 12% op het spaardeel en 6% op het annuïtaire leningdeel. In 2013 loste de huizenbezitter gemiddeld € 15.000 extra af. Bij ING was dat bedrag € 5.000 hoger. Het maakt bij ING voor de aflossing niet uit of het geld verkregen is uit een schenking of uit andere eigen middelen. Klanten kunnen dus ook aflossen met spaargeld of met geld dat uit een erfenis is verkregen.

Vertrouwen stabiliseert

ING meldt in haar Woonindex dat het vertrouwen van potentiele starters en koopwoningbezitters in het eerste kwartaal van 2014 gestabiliseerd is op 111, ruim boven de neutrale stand van 100.

Driekwart van de woningbezitters en starters denkt dat er op dit moment bij de aankoop van een huis meer onderhandelingsruimte is dan twee jaar geleden. Bijna de helft van de starters is voornemens om in 2014 een huis te kopen. Bij de koopwoningbezitters is dat 5%. Met name onder koopwoningbezitters is de verwachting dat de huizenprijzen gaan stijgen het afgelopen kwartaal toegenomen. Ruim de helft van deze groep verwacht nu een stijging. Dit is de hoogste score sinds 2008.

Een op de vijf huiseigenaren overweegt op dit moment af te gaan lossen. Ruim een kwart heeft dat inmiddels weleens tussentijds gedaan.

Bijna de helft verwacht dat de bodem van de huizenprijzen is bereikt

Bijna de helft van de koopwoningbezitters (45%) en starters (48%) verwacht dat de bodem van de huizenprijzen is bereikt en dat vanaf nu de huizenprijzen niet meer zullen dalen. Dit is een forse stijging ten opzichte van vorig kwartaal, toen waren respectievelijk 36% en 31% van de respondenten deze mening is toegedaan.

Drie op de tien koopwoningbezitters verwacht dat hun woning 4-6 maanden te koop zal staan, een kwart verwacht dat dit maximaal een jaar zal duren en 26% denkt dat dit langer dan een jaar duurt.

De meest positieve woningbezitters (6%) verwachten dat hun huis binnen 3 maanden is verkocht.

GEEN REACTIES