ORV-verzekeraars maken oversluiten nog niet makkelijker

Verzekerden moeten zelf actie nemen om van tussentijdse premieverlaging te profiteren en kunnen dat bij minder dan de helft van de producten zonder gezondheidswaarborgen.

Uit de Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen van MoneyView blijkt dat verzekeraars hun ORV-beleid het afgelopen jaar nauwelijks of niet hebben veranderd.

Nog steeds is de GoedIdee Nabestaandenverzekering van Dazure het enige product dat ‘spontaan’ de premie van bestaande klanten verlaagt.

Indien nieuwe sterftecijfers, of een overstap naar een andere risicodrager aanleiding geven tot een tariefsverlaging, dan profiteren niet alleen nieuwe maar ook bestaande klanten hier automatisch van mee. Dazure garandeert bij de GoedIdee-producten dat de tarieven tussentijds niet zullen stijgen.

MoneyView heeft geen andere verzekeraars kunnen vinden die dit doen. Wel is het bij een aantal verzekeraars mogelijk om na een tariefsverlaging de polis over te sluiten naar het nieuwe tarief, zonder dat er opnieuw gezondheidswaarborgen worden gevraagd. In dat geval zal de polishouder echter wel zélf actie moeten ondernemen.

Verzekeraars stellen hierbij vaak als eis dat het verzekerde bedrag en de einddatum gelijk moeten zijn aan die van de oude polis. Er dient hierbij overigens wel rekening te worden gehouden met eventuele bemiddelings- of distributiekosten bij het oversluiten naar een nieuw tarief. Het te behalen voordeel van een lagere premie dient dan dus wel groot genoeg te zijn om de eventuele kosten van het oversluiten goed te maken.

Bij 21 van de 58 onderzochte producten is het mogelijk om de polis over te sluiten zonder gezondheidswaarborgen. Hiermee is het aantal producten, waarbij dit mogelijk is, gelijk aan vorig jaar. “Er lijkt dus niet echt sprake te zijn van een doorzettende trend om dit soort oversluiten mogelijk te maken”, concludeert MoneyView.

Premies sinds 2002 met 55% gedaald

Sinds 2002 is de gemiddelde premie gedaald met bijna 55%. De hoogste premie is nu gemiddeld 4,2 keer zo hoog als de laagste premie. De lijn met de hoogste premies vertoont een knik in 2012. De reden hiervoor is het ontbreken van De Goudse in het onderzoek van januari 2013, omdat zij op dat moment geen sekseneutraal tarief had. Later dat jaar is De Goudse alsnog met een sekseneutraal tarief gekomen, dat meteen het duurste tarief in de markt was. Dat tarief is gedurende 2014 ongewijzigd gebleven.

De gemiddelde premie is begin 2015 7,5% lager dan een jaar geleden. Dit is een blijvend dalende trend. Gemiddeld is het tarief van de laagste premies met maar liefst 38% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Dit komt vooral door de premieverlagingen bij de Allianz Overlijdensrisicoverzekering HBO+ (eenjarig), de Generali Overlijdensrisicoverzekering (ondernemers) en de introductie van de TAF Special Overlijdensrisicoverzekering – zonder afkoopwaarde (Credit Life)..

Restitutie premiereserve bij tussentijdse beëindiging

Doordat de premie gelijkblijvend is en het risico van overlijden in het begin van de looptijd lager is dan aan het einde, wordt er in het eerste deel van de looptijd een reserve opgebouwd. Uit deze reserve worden de hogere risicopremies aan het einde van de looptijd gefinancierd. Als de consument de polis gedurende de looptijd wil beëindigen, wordt er geen gebruik meer gemaakt van deze opgebouwde reserve en is er door de jaren heen feitelijk te veel premie betaald.

Bij 27 van de 58 onderzochte producten vervalt de reservewaarde aan de verzekeraar als de polis tussentijds wordt beëindigd. Een aantal van de desbetreffende verzekeraars geeft aan dat zij de premiereserve terug geeft als een korting op de premie.

Bij 10 producten krijgt de polishouder een premievrije polis indien de reservewaarde voldoende is om voor de resterende duur een premievrije polis met een verzekerd kapitaal van minimaal € 5.000,- af te geven.

Het aantal producten waarbij de reservewaarde wordt uitgekeerd, is toegenomen van 7 naar 10 ten opzichte van vorig jaar. Dat komt met name omdat TAF bij twee van de drie producten nu de keuze biedt tussen een verzekering met of zonder afkoopwaarde. ASR, die vorig jaar alleen een product kende met restitutie, biedt nu ook de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten waarbij de reservewaarde vervalt aan de verzekeraar, uiteraard tegen een lagere premie. Klaverblad tot slot heeft ook een keuzemogelijkheid toegevoegd, waarmee kan worden gekozen tussen een verzekering waarbij er een premievrije polis wordt teruggegeven of waarbij de reservewaarde vervalt aan de verzekeraar.

GEEN REACTIES