Ben je moeilijker verzekerbaar na DNA-onderzoek?

Tweedederde van de Nederlanders is daar bang voor en het Erfocentrum springt daarop in met uitstekende voorlichting op haar website.

Twee derde van de Nederlanders vreest dat een DNA-onderzoek het moeilijker kan maken een levensverzekering af te sluiten. De regels hierover zijn onbekend en worden ervaren als onvoldoende vertrouwenwekkend. Dat blijkt uit een onderzoek dat is verricht door het informatiecentrum voor Erfelijkheid, het Erfocentrum.

DNA-onderzoek naar het risico op erfelijke kanker vergroot de kans op vroegtijdige ontdekking van de kanker en adequate behandeling. Als mensen weten dat ze een verhoogd risico hebben op erfelijke kanker, is ook preventief onderzoek en vaak preventieve behandeling mogelijk. Daardoor kunnen mensen langer gezond blijven.

Het Erfocentrum vroeg 326 respondenten hoe zij tegenover DNA-onderzoek naar erfelijke belasting voor kanker staan. Opvallend is dat bijna twee derde van de respondenten (64%) bezorgd of zelfs zeer bezorgd is over de invloed van de uitkomst van DNA-onderzoek op de mogelijkheid van het afsluiten van een verzekering. Slechts 9% is daarover helemaal niet bezorgd, en 28% enigszins bezorgd. Deze resultaten komen overeen met die van vergelijkbaar onderzoek onder 1200 Amerikanen.

Regels zijn onbekend

In de praktijk vragen aanbieders van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet naar resultaten van erfelijkheidsonderzoek bij verzekeringen tot een grensbedrag. Verzekeraars volgen daarmee regelgeving, die juist tot doel heeft eventuele drempels bij het aanvragen van erfelijkheidsonderzoek weg te nemen. Ook boven deze ‘vragengrens’ wordt in veel gevallen niet naar resultaten van DNA-onderzoek geïnformeerd, hoewel dat volgens de regels wel zou mogen.

Aanvragers van een verzekering hebben echter vaak geen duidelijk beeld hoe de regels worden toegepast, wat zorgt voor terughoudendheid bij het kiezen voor genetisch onderzoek. Het Erfocentrum is van mening dat mensen weloverwogen moeten kunnen kiezen voor een genetisch onderzoek zonder bang te hoeven zijn voor negatieve gevolgen voor hun verzekerbaarheid. Dat standpunt wordt onderschreven door het Verbond van Verzekeraars

Het Verbond besteedt hier onder meer via zijn consumentenwebsite www.vanatotzekerheid.nl aandacht. Het Erfocentrum biedt op haar website www.erfelijkheid.nl een special over erfelijkheid en verzekeren aan die op vrijwel alle mogelijke vragen de antwoorden biedt.

Zorgprofessionals herkennen de terughoudendheid bij mensen die zich zorgen maken om de gevolgen van een erfelijkheidsonderzoek voor verzekerbaarheid. “Deze mensen zijn bang dat in de toekomst de regels alsnog ongunstig uitgelegd kunnen worden”, zegt Alma Schiphorst, psychosociaal medewerker erfelijkheidsadvisering van het AMC Amsterdam. “We horen van familieleden dat mensen om deze reden erfelijkheidsonderzoek, ook waar gezondheidswinst mee te behalen is, uitstellen of er zelfs vanaf zien.”

Klaas Dolsma, directeur van het Erfocentrum: “In de toekomst zal DNA-onderzoek steeds gewoner worden. Mensen die zich preventief laten onderzoeken op een erfelijke belasting mogen dan niet bang meer zijn daarop afgerekend te worden.”

Dat uitgangspunt onderschrijft Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars . “Wij vinden het belangrijk dat de verzekerbaarheid het doen van preventief onderzoek naar erfelijkheid niet in de weg staat. Juist daarom zijn deze afspraken gemaakt. Die gaan we nu meer onder de aandacht brengen”.

Er zijn twee vragengrenzen:

  • Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag per jaar.
  • Voor levensverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag aan levensverzekeringen over een periode van drie jaar.

De vragengrens wordt om de drie jaar aangepast en is per 1 oktober 2012:

  • Voor levensverzekeringen: 250.000 euro
  • Voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid: 36.249 euro
  • Voor de volgende jaren van arbeidsongeschiktheid: 24.267 euro

Het gaat om de totale verzekerde bedragen. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld zonder nadere vragen bij drie verschillende aanbieders een levensverzekering met een uitkering van elk maximaal 250.000 af te sluiten.

Veel verzekeraars hanteren een hogere vragengrens dan de hiervoor aangegeven bedragen.

Vandaar bijvoorbeeld de volgende tips van het Erfocentrum:

  • Begin op tijd met het vergelijken van verschillende verzekeraars, vooral als u in de (nabije) toekomst misschien een huis wilt kopen en de verzekering aan de hypotheek wilt koppelen. Tussen verzekeraars bestaan verschillen, de ene gebruikt bijvoorbeeld een hogere vragengrens dan de andere. Op de websites van de grote verzekeringsmaatschappijen is veel informatie te vinden.
  • Ook op websites van patiënten-of belangenverenigingen van erfelijke aandoeningen is vaak informatie over verzekerbaarheid te vinden. In ieder geval kun je voor goede informatie terecht op: www.vanatotzekerheid.nl.

En

  • Soms gebruiken tussenpersonen voor verzekeringen andere (oudere) formulieren voor de gezondheidsverklaring. Vergelijk je formulier ‘Gezondheidsverklaring’ en het aanvraagformulier ‘Levensverzekering/arbeidsongeschiktheidsverzekering’ met de door het Verbond van Verzekeraars geadviseerde formulieren op www.vanatozekerheid.nl. Je kunt zoeken op ‘gezondheidsverklaring’. Gebruik alleen deze formulieren. Op websites van verschillende verzekeraars kan online een gezondheidsverklaring ingevuld worden.

GEEN REACTIES