OR-adviesaanvraag eindelijk naar de SER

Bijna twee maanden nadat de staatssecretaris aankondigde advies te vragen aan de SER over de aanpassing van art. 27 WOR gaat de aanvraag nu de deur uit.

De SZW-molens draaien langzaam, zeker als het om pensioen gaat. In januari schreef staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer dat Het kabinet het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen wil vereenvoudigen. Vandaag meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dat de ministerraad heeft ingestemd met een adviesaanvraag hierover aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

De mate waarin een ondernemingsraad (OR) momenteel instemmingsrecht heeft bij het wijzigen van een pensioenregeling hangt af van het type pensioenuitvoerder: verzekeraar, premiepensioeninstelling, ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds. Het kabinet wil het onderscheid in instemmingsrecht naar type pensioenuitvoerder laten vervallen. Dit zou betekenen dat een werkgever te allen tijde instemming van de OR nodig heeft voor elk besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling.

Dit geldt overigens niet voor besluiten die voortvloeien uit een CAO of een arbeidsvoorwaardenregeling van een publiekrechtelijk orgaan.

Wordt vervolgd.

GEEN REACTIES