Oproep voor constructief openbaar overleg voordat de intermediaire markt is ingehaald door de tijd

In een open brief vraagt Findinet aan koepels en marktpartijen te bevorderen dat er snel een open en openbare discussie over het beloningsvraagstuk gevoerd wordt. In september stuurt de minister van Financiën de evaluatie van de provisieregelgeving uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek naar de Tweede Kamer. Op dat moment nemen de politici de draad weer op die zij eind vorig jaar even neerlegden. Toen drong een grote meerderheid aan op een definitief provisieverbod voor alle producten, ook de meest simpele. De kans is heel reëel dat het SEO-rapport hen niet tot andere gedachten zal brengen.

De branchepartijen kunnen nu twee dingen doen:

1. doorgaan met de loopgravenoorlog en kijken welke regelgeving ze aantreffen als ze een keer uit hun schuttersputjes tevoorschijn komen;

2. een zo groot mogelijke invloed uitoefenen op de politici om een regelgeving af te dwingen die het de intermediaire bedrijfskolom mogelijk blijft maken haar maatschappelijk nuttige functie uit te oefenen.


"Een open en openbare uitwisseling van standpunten tussen marktpartijen, politici en toezichthouder op korte termijn lijkt nog de enige manier om te voorkomen dat straks zonder voldoende inspraak op basis van het SEO-rapport onomkeerbare maatregelen genomen worden. Een bijeenkomst waarin alleen aangegeven wordt tegen welke voorstellen men is en geen harde argumenten en alternatieven over tafel gaan biedt natuurlijk nauwelijks kans van slagen. Daarom zou deze niet door een belanghebbende groepering georganiseerd moeten worden, maar door een platform dat boven en buiten de partijen staat. Dat biedt tevens de ruimte om de discussie die zich nu op de vierkante centimeter afspeelt in breder perspectief te trekken. En bovenal biedt het de mogelijkheid om de maatschappelijke functie van het intermediair nu en in de toekomst goed te belichten."

GEEN REACTIES