Klijnsma trapt nationale discussie pensioenstelsel af

“Het stelsel moet niet alleen goed worden onderŠ±houden, maar ook grondig worden aangepast.”

Jetta Klijnsma hield op 5 juni een toespraak tijdens de conferentie over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel van Netspar en de Erasmus School of Economics. Daarmee nam ze, zo zei zij, “het voortouw bij het nationaal debat over de toekomst van ons pensioen. “Ik voel me verantwoordelijk om iedereen mee te nemen in de discussie over de toekomst van onze oudedagsvoorziening. Omdat die oudedagsvoorziening ook van iedereen is. Omdat iedereen er vertrouwen in moet hebben.”

Ze refereerde aan alle wetswijzigingen die zijn uitgevoerd of nog in voorbereiding zijn, maar: “Het stelsel moet niet alleen goed worden onderhouden, maar ook grondig worden aangepast aan de eisen van deze tijd en de toekomst.”

Geen taboes

In de discussie mag geen enkel onderwerp geschuwd worden: “Ik wil goede gesprekken en een vruchtbare ideeënstroom op gang te brengen. Het moet echt een open dialoog zijn. Wat mij betreft is er geen onderwerp taboe. Collectiviteit, solidariteit, verplichtstelling, keuzevrijheid, doorsneepremie, bonussen voor beleggers van pensioenvermogens…het mag allemaal aan de orde komen.” Nederlanders zijn niet gek, zei Klijnsma. “Die zien dat er van alles verandert. De bevolking vergrijst en ont¬groent. Mensen leven langer en gaan later met pensioen. Als de wereld zo verandert, kan het pensioenstelsel niet onveranderd blijven.”

Deze maand opent SZW een speciale website en de eerste gesprekken worden na de zomer georganiseerd. “Met burgers die belangstelling hebben, maar er komen ook bijeenkomsten met vertegenwoordigers van sociale partners, pensioenuitvoerders, ouderen- en jongerenorganisaties en wetenschappers.

Hoofdlijnennotitie

Aan het eind van de nationale dialoog, begin volgend jaar, zet ik alles in een notitie aan de Tweede Kamer op een rijtje. De hoofdlijnennotitie. Dat wordt geen kant-en-klare blauwdruk voor het pensioenstelsel van de toekomst, maar een notitie met verschillende varianten. Bouwstenen die we kunnen gebruiken voor een verbouwing van een oudedagsvoorziening waarmee we de toekomst in en aan kunnen. De hoofdlijnennotitie biedt ook de basis voor de politieke besluitvorming daarna.”

Houd het begrijpelijk

Ze richtte een verzoek aan de pensioendeskundigen die aan de discussie gaan deelnemen: “houd het begrijpelijk. Als u een nieuwe auto gaat kopen, heeft u waarschijnlijk ook weinig aan een verkoper die de motorkap open doet en een technisch verhaal begint te houden over zuigers en kleppen en weet-ik-veel. U wilt gewoon weten: ‘wat kost ie?, hoe zuinig rijdt ie’.

Zo moeten we de discussie over de toekomst van ons pensioen ook voeren. Iedereen moet het kunnen volgen. Iedereen moet mee kunnen praten. Dat betekent niet dat u mensen toe moet spreken alsof het kleuters zijn, maar dat u mensen serieus moet nemen.”

En: “Vermijd de loopgraven. Nederland zit niet te wachten op een oeverloze discussie waarbij partijen zich ingraven. Nederland zit niet te wachten op een emotioneel debat waarin wordt gedaan alsof jong en oud tegenover elkaar staan.”

Kortom: alle partijen zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en samenwerken aan het behoud van een solide en sociaal pensioenstelsel."

GEEN REACTIES