Ook fors meer brandclaims in Vinex-wijken

Niet alleen is er meer kans op inbraken in Vinex-wijken, ook het brandrisico is daar groter: het percentage brandclaims ligt 37% hoger dan het gemiddelde.

Dat blijkt uit de eerste Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars uitbrengt in het kader van de Brandpreventieweken. Het Verbond heeft een analyse gemaakt van brandclaims die verzekeraars de afgelopen vijf jaar hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS).

Het aantal brandclaims is in de periode 2009-2013 met elf procent gedaald tot 315 per dag. Ondanks die daling waren vorig jaar nog altijd 115.000 huishoudens de dupe van een kleine of grote brand in hun woning. Het brandrisico is het grootst in Overijssel en het laagst in Noord-Holland.

Fors meer brandclaims in Vinex-wijken

Voor de Risicomonitor Woningbranden is een vergelijking gemaakt tussen 106 Vinex-wijken en omliggende wijken van dezelfde omvang: in de onderzochte Vinex-wijken blijkt het percentage brandclaims liefst 37 procent hoger te liggen. Mogelijk speelt ook hier latere detectie een rol, doordat in Vinex-wijken relatief veel tweeverdieners wonen die veel van huis zijn. Vandalisme – bijvoorbeeld door zich vervelende en rondhangende jongeren – speelt mogelijk ook een rol. Ook zou het kunnen dat in deze wijken meer wordt geklust en er meer elektrische apparatuur aanwezig is – wat het brandrisico vergroot.

Eerder constateerde het Verbond dat de inbraakkans in Vinex-wijken 15 procent hoger ligt dan in andere stedelijke gebieden. De vermoedelijke verklaring hiervoor is dat er in Vinex-buurten minder sociale controle is: bewoners kennen elkaar minder goed en zijn vaker van huis. De veel van huis zijnde tweeverdieners hebben vaker waardevolle spullen in huis.

Piek tijdens de jaarwisseling

De meeste woningbranden vinden tijdens de jaarwisseling plaats – door vuurwerkschaden ligt het aantal claims dan drie tot vier keer zo hoog. De zomer- en herfstmaanden laten soms pieken zien als sprake is van hevige neerslag of grote stormen. Eén van de oorzaken van brand is gek genoeg water: door verzakkende (gas)leidingen en kabels of omvallende bomen kan brand ontstaan.

Defect apparaat vaak oorzaak brand

Een defect apparaat of verkeerd gebruik ervan is de belangrijkste oorzaak van brand, gevolgd door broei/zelfverhitting en brandstichting. In het kader van de Brandpreventieweken roept het Verbond huishoudens dan ook op om elektrische apparaten niet onnodig aan te laten staan, niet te veel stekkers in een stekkerdoos te steken en stekkerdozen niet ‘door te lussen’.

Visie op veiligheid

Verzekeraars kunnen met hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veiligere samenleving, zeker in samenwerking met andere partijen. Het Verbond sluit daarom Safety Deals die de veiligheid op de weg en de veiligheid in en om het huis verbeteren. Het Verbond sloot dit jaar eerder deals over betere hulp aan slachtoffers van woningovervallen, inbraakpreventie, betere registratie van verkeersongevallen en over het voorkomen van ladingdiefstal. Meer informatie: www.verzekeraars.nl/veiligheid

GEEN REACTIES