Ook bij reisverzekering kan een “tool” de adviseur niet vervangen

De door Wijzer in Geldzaken en het Verbond ontwikkelde “Check je vakantieverzekeringen” maakt de vakantieganger bewuster, maar ook onzekerder.

Het ministerie van Financiën wijdt een persbericht aan de samen door Wijzer in Geldzaken en het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde tool ‘Check je vakantieverzekeringen’.

“Het is belangrijk om goed te kijken of de afgesloten reisverzekering echt voldoet en past bij de vakantie. Er zijn namelijk grote verschillen tussen de basisverzekeringen die verschillende verzekeraars aanbieden.”

De ‘tool’ is bedoeld “om de consument te helpen kort voor vertrek zijn verzekeringen te checken”. Maar in de praktijk zal het aantal vragen door gebruikmaking van dit hulpmiddel alleen maar zijn gestegen. De reiziger krijgt in feite de weinig benijdenswaardige opdracht om ‘kort voor vertrek’ nog even alle voorwaarden van zijn reis-, zorg- en inboedelverzekering door te nemen om na te gaan of die naadloos op elkaar aansluiten.

Met een reisverzekering ben je ‘meestal’ gedekt voor hoge repatriëringskosten, maar: check daarvoor je polis.

In sommige Europese landen zijn er privéklinieken waar de zorgkosten een stuk hoger zijn dan in Nederland. Je moet deze extra kosten zelf betalen. Die kosten kan je afdekken met je reisverzekering. Maar: misschien heb je aanvullende verzekering die deze dekking al biedt.

“De dekking bij verlies, diefstal, of schade verschilt per verzekeraar. Zowel de maximale vergoeding als de hoogte van het eigen risico verschilt”. Maar: “Bij sommige inboedelverzekeringen zit een module kostbaarheden buitenshuis. Het zou kunnen dat je spullen zo ook verzekerd zijn.”

“Check of je ook verzekerd bent als jij of een gezinslid aanzienlijke schade aan je hotel, appartement of huisje veroorzaakt. Denk aan een televisie die kapot valt.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt dit soort schade vaak niet. Een reisverzekering vaak wel, maar kijk wel goed wat de maximale vergoeding is.”

Beter is het dat het ministerie de vakantieganger erop wijst dat het verstandig is de tool te raadplegen zeker een maand voordat hij op vakantie gaat, zodat hij voldoende tijd heeft de schoenendoos met relevante verzekeringsstukken gedetailleerd door te nemen. Nog beter natuurlijk is het om de reiziger te wijzen op het bestaan van financiële adviseurs die waar nodig dekkingshiaten opvult en dubbele dekkingen wegsnijdt.

GEEN REACTIES