Ontvangers WGA-uitkering kunnen fluiten naar hypotheek

© Pixabay

Arbeidsongeschikten hebben te weinig mogelijkheden om een geschikte koopwoning te vinden. Hun uitkering wordt vaak niet meegenomen bij de berekening voor een hypotheek. De Hypotheekshop vraagt aandacht voor deze groep.

Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, krijgen bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is vast. Wie gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsongeschikt is verklaard, ontvangt een WGA-uitkering. Deze uitkering is bedoeld voor mensen die nu of in de toekomst nog deels kunnen werken, maar de hoogte en de duur van de uitkering zijn niet vast. De persoon kan in de toekomst herkeurd worden.

Als vuistregel geldt dat geldverstrekkers inkomen uit een uitkering meetellen bij de berekening van iemands leencapaciteit, als het gaat om een vaste en blijvende uitkering, zoals de IVA-uitkering. Ook voor mensen met een oude (blijvende) WAO-uitkering of een uitkering in het kader van de Wajong kent een deel van de aanbieders goede mogelijkheden.

De situatie ligt echter volstrekt anders als er sprake is van een WGA-uitkering. In de praktijk wordt deze door geen enkele geldverstrekker geaccepteerd. Ook de NHG biedt hier geen opties. Dat heeft flinke gevolgen voor een grote groep mensen, want zo’n 70% van de bijna 50.000 nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die jaarlijks worden toegekend betreft een WGA-uitkering.

De Hypotheekshop pleit voor een ruimer aanbod van betaalbare (huur)woningen voor deze groep. Woningeigenaren zouden gebaat zijn bij meer mogelijkheden voor maatwerk, waardoor via oversluiten of verhuizen naar een goedkopere woning de maandlasten verlaagd kunnen kunnen. Hiervoor is het verduidelijken van de regelgeving rond het verstrekken van hypotheken een vereiste. Ook zou het UWV in de formulering van toekenningsbesluiten meer duidelijkheid kunnen geven over het blijvende karakter van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Bron: Hypotheekshop

GEEN REACTIES