“One size fits all” is grote manco bij DC-regelingen

Jan snippe tijdens NOPD-RPA Pensioencongres: Het is alsof je bij de dokter komt en die alleen maar naar je leeftijd vraagt.

De Autoriteit Financiële Markten heeft halverwege 2013 iets meer dan 300 definitieve pensioenvergunningen verstrekt, waarvan de eigenaren hun Wft-diploma Pensioenverzekeringen hebben aangeleverd. Daarvan is zo’n 20% naar accountantskantoren gegaan. Begin 2012 hadden ruim 2.000 financiële dienstverleners zich voor de overgangsregeling met betrekking tot de verscherpte vakbekwaamheidseisen voor pensioenadviseurs aangemeld. De AFM verwacht dat het aantal vergunningen op 31 december 2013, als de overgangsregeling afloopt, tussen de 500 en 1.000 zal liggen. Dat liet AFM-manager Rudy van Leeuwen weten tijdens het Pensioencongres van NOPD en RPA.

In het kader van het congresmotto ‘Pensioenadvies zoals het moet’, ging Van Leeuwen in op het belang van de door de AFM opgestelde leidraad pensioenadvisering. Hij lichtte toe waarom die leidraad niet van A tot Z moet worden gevolgd. “Minder bedreven adviseurs volgen de leidraad stipt van punt tot punt”, zo stelde Van Leeuwen op basis van praktijkvoorbeelden. “Maar zelf nadenken is van belang om te bepalen wat wel en niet noodzakelijk is. De leidraad vat alles samen wat de revue zou kunnen passeren. Het is afhankelijk van de klant of een adviseur daar dieper of minder diep op moet ingaan.”

Cruciaal is volgens de AFM-manager de dossiervorming. “Het moet reproduceerbaar zijn wat je waarom hebt gedaan.” Volgens Van Leeuwen is die dossiervorming rond veel van de bestaande pensioenovereenkomsten onvoldoende.

De manco’s van DC

Jan Snippe, directeur Dimensional Fund Advisors en voormalig bestuurder van het Philips Pensioenfonds lichtte tijdens het pensioencongres de manco’s toe in de almaar aan populariteit winnende pensioenregelingen op basis van ‘defined contribution’ (beschikbare premie).

“De centrale vraag is vaak: Hoe wil je beleggen, met welk risico? Terwijl het de deelnemer gaat om een levenslang inflatie-geïndexeerd vervangingsinkomen.” Beleggingen en communicatie moeten veel meer worden afgestemd op de kenmerken (“assets”) van het individu. “Veel regelingen, en de wetgeving helpt daar aan mee, gaan uit van het principe ‘one size fits all’. Het is met pensioen alsof je bij de dokter komt en die alleen maar naar je leeftijd vraagt. Op basis daarvan krijg je een medicijn, terwijl niet eens de vraag wordt gesteld of je wat mankeert, laat staan wat dan voor jou het beste medicijn zou zijn”, aldus Snippe.

NOPD en RPA fuseren

De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) en het bestuur van de erkenningsregeling Register Pensioenadviseurs (RPA) zetten hun fusieplan door. Het streven is vanaf januari 2014 één beroepsorganisatie voor pensioendeskundigen en pensioenadviseurs te zijn.

Het plan voor een fusie werd een jaar geleden gelanceerd, tijdens het ook toen door NOPD én RPA georganiseerde Pensioencongres. Een jaar later is duidelijk dat het plan wordt doorgezet. Daar hebben nu ook de leden van de NOPD mee ingestemd. De NOPD en RPA beogen een krachtenbundeling, meer eenheid onder pensioendeskundigen en -adviseurs en één loket voor die beroepsgroep. De nieuw op te richten vereniging heeft nog geen naam.

GEEN REACTIES