NVHP: Tweedeling hypotheekadvies tussen jonge starters en anderen

Voor jonge starters is de adviseur hooguit een klankbord; bij oudere starters en doorstromers zal de adviesbehoefte toenemen.

Markt van starters

Het Bestuur van de NVHP verwacht dat de markt van starters een markt wordt waarop de adviesbehoefte bij, met name starters van jongere leeftijd, minder zal worden of in eerste aanleg beperkt zal zijn. NVHP voorzitter Rob Wagenvoord: “Starters met een jonge leeftijd hebben nog maar een beperkte keuze voor wat betreft productvarianten. Dat heeft invloed op de uitgebreidheid van de adviesbehoefte. Vaak gaat het bij starters om jonge mensen met nog maar een beperkte financiële historie. Men heeft veelal nog geen verleden met zaken als echtscheiding, pensioenbreuk of een eigen onderneming. Juist ook in deze doelgroep van jongeren is te zien dat zij vaak sterk internet georiënteerd zijn. Deze groep van consumenten zal meer zelfwerkzaam worden zowel in de oriëntatiefase als in het concreet afsluiten van de hypotheek. De financieel adviseur zal voor deze doelgroep meer als klankbord worden gebruikt.”

Markt van doorstromers

In de markt van doorstromers en oudere starters verwacht het Bestuur van de NVHP juist dat de adviesbehoefte zal toenemen.

“Bij consumenten met een ‘financieel verleden’ zie je veel meer complexe financiële vraagstukken, aldus Rob Wagenvoord. Daar tref je de onderwater staande woningen aan, eerdere echtscheidingen, pensioenbreuken, bewustwording op het gebied van zich snel wijzigende pensioenregelingen of opbouwsystemen, samenloop met ondernemingsactiviteiten en verschillende vormen van vermogensopbouw, waaronder fiscaal gefacilieerde aflossingsproducten waarop meerdere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. In die doelgroep zien we juist dat de behoefte aan advies groter wordt. Om die consumenten goed te bedienen, zal de adviseur moeten beschikken over diepere en bredere kennis en vaardigheden dan uitsluitend de wettelijke vereiste minimum kennis van het Wft diploma hypotheken en/of consumptief krediet”.

GEEN REACTIES