Nog geen winst bij PPI Brand New Day

Brand New Day heeft afgelopen jaar 57% meer bedrijven als klant kunnen verwelkomen. In totaal hebben 1.578 bedrijven hun collectief pensioen bij deze PPI ondergebracht . Het belegd vermogen is met 116% gegroeid tot € 205 miljoen belegd. De pensioenaanbieder doet inmiddels actief zaken met 246 (2014: 196) pensioenadviseurs en biedt onder voorwaarden een execution only propositie.

De bedrijfskosten bedragen in 2015 € 3,05 miljoen en zijn daarmee gestegen ten opzichte van 2014 (€ 2,66 miljoen). De voornaamste kostenposten zijn personeel- en verkoopkosten. Dit alles resulteerde in een sterke verbetering van het resultaat over 2015. Het verlies in 2015 is uitgekomen op € 0,53 miljoen, ten opzichte van een verlies in 2014 van € 0,97 miljoen.

In 2016 breidt Brand New Day de passieve beleggingsmogelijkheden uit met nieuwe wereldwijde aandelen- en obligatiefondsen en houden daar waar mogelijk rekening met het vermijden van dividendlekkage. Daarnaast wil de PPI de invulling van de lifecycles optimaliseren voor een hoger verwacht pensioen voor de deelnemers.

Verder is in het jaarverslag over 2015  te lezen dat Brand New Day de propositie in 2015 heeft versterkt door o.a. een Netto Nabestaanden Pensioen module toe te voegen. Maar ook de pricing van de risicoproducten is verbeterd en datzelfde is gebeurd met de beleggingskosten van het duurzame aandelenfonds. In januari is er een pensioenplanner voor de deelnemers live gezet. Het gehele jaar heeft de PPPI-aanbieder intensief gewerkt aan het nieuwe beleggingsbeleid en de daarmee gepaard gaande aanpassingen in het fondsenaanbod en life cycles. De implementatie vond begin 2016 plaats.

Jan Willem Hoitsma, directeur: “Nee, we maken nog geen winst. Maar dat zit er één van de komende maanden wel aan te komen. De marges zijn bij álle PPI’s gewoon dun. We zijn de 2e in de markt als je naar het aantal werkgevers als klant kijkt. We hebben nu de grens van 2.000 bedrijven als klant en € 250 miljoen toevertrouwd vermogen beslecht. In het begin richtten we ons op het kleinbedrijf (tot 50 medewerkers) en middenbedrijf (50 tot 250 medewerkers), maar ondertussen bedienen we ook een flink rijtje grote bedrijven met meer dan 500 werknemers.”

 

(Bron: Brand New Day)

GEEN REACTIES