Duurzaam beleid verhoogt impact pensioensector

© Pixabay.com

Als pensioenfondsen gezamenlijk een duurzamer beleggingsbeleid ontwikkelen, dan kunnen zij als sector fors meer maatschappelijke en financiële waarde creëren. Zo concluderen De Groene Zaak en het Sustainable Finance Lab in een toekomstverkenning. Dit meldt fondsnieuws.

De Pensioenfederatie zal gaan onderzoeken hoe de sector meer tastbare resultaten kan bereiken bij maatschappelijk verantwoord beleggen. “Behalve een maatschappelijk belang (opwarming van de aarde), is er ook een belang voor de pensioendeelnemers zelf. De risico’s van beleggingen in voorheen veilig geachte sectoren zoals de fossiele energiewinning, nemen in snel tempo toe. Tegelijkertijd blijkt dat voorheen risicovol geachte beleggingen, zoals clean tech, op termijn bovengemiddeld renderen”.

De Pensioenfederatie wil de samenwerking bevorderen in de uitvoering en wil meer kennis delen. Ook komt er een onderzoek hoe allen tot gezamenlijke standaarden kunnen komen om verantwoord beleggen makkelijker en transparanter te maken. De sector wil nadrukkelijk ook de dialoog aangaan met bedrijven om hen te stimuleren verantwoord te ondernemen.

Lagere rendementen
Uit de verkenning die De Groene Zaak samen met Sustainable Finance Lab heeft gemaakt, blijkt dat veel pensioenbestuurders op het gebied van duurzaam beleggen onvoldoende inzicht hebben in risicoprofielen, de standaarden van meten en het aanbod van duurzame beleggingsproducten. Ook ontbreekt het aan ervaring in het daadwerkelijk managen van een duurzame beleggingsportefeuille. Ook is een deel van de bestuurders, deelnemers en uitvoerders van mening dat maatschappelijk verantwoord beleggen tot lagere rendementen leidt, een beeld dat achterhaald lijkt te zijn.

Dialoog
Eind vorig jaar concludeerde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) dat pensioenfondsen te weinig hun deelnemers consulteren over hoe hun geld kan bijdragen aan verduurzaming van de samenleving. De beleggersvereniging introduceerde toen al een handleiding die pensioenfondsen moet helpen die dialoog met de achterban te voeren.
Er is ook al een website ‘Meerdoenmetjepensioen’ waar deelnemers van pensioenfondsen kunnen zien hoe de verschillende pensioenfondsen in hun beleggingen rekening houden met de maatschappelijke impact van hun investeringen. Doel van de website is dat deelnemers van een pensioenfonds via social media de dialoog aangaan met hun fonds over verantwoord beleggen.

Onderzoek duurzaamheidsbeleid
VBDO onderzoekt jaarlijks het duurzaamheidsbeleid bij pensioenfondsen. Uit het laatste benchmark onderzoek blijkt dat de gemiddelde score gelijk is gebleven aan vorig jaar, indicatief voor een stagnerende praktijk van de pensioensector als geheel. Een aantal pensioenfondsen heeft de afgelopen jaren wel flink aan de weg getimmerd als het om verduurzaming van hun portefeuilles gaat, twee derde van de fondsen stelt inmiddels duurzame investeringsdoelstellingen aan hun vermogensbeheerders.

En was er in 2009 nog maar voor 12 procent van de investeringen duurzaamheidsbeleid, in 2015 is dat al 76%. Het beste scoort het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) volgt op plaats 2 en ABP eindigt op de derde plaats.

(Bron: Fondsnieuws en VBDO)

GEEN REACTIES