NN belooft meer dividend; schade door corona geschat op 100 miljoen

CAO NN Group is rond

Duurzame waardecreatie voor alle stakeholders. Dat was het thema van de jaarlijkse beleggersdag van NN-Group, die vanochtend virtueel gehouden werd. Het verzekeringsbedrijf toonde zich ambitieus: aandeelhouders krijgen meer dividend en er komt een structureel inkoopprogramma van eigen aandelen. De impact van de coronapandemie blijft tot dusver beperkt.

In een persbericht voorafgaand aan de beleggersdag liet de verzekeraar weten te koersen op een duidelijk kapitaalrendementsbeleid. NN-Group zet zich in voor “veerkrachtige en groeiende kapitaalopwekking en kasstromen op lange termijn voor aandeelhouders”. Managementacties zullen versnellen om de productie van bedrijfskapitaal te laten groeien tot 1,5 miljard EUR in 2023. Het dividend per aandeel moet in de loop van de tijd groeien; er worden jaarlijks eigen aandelen ingekocht van ten minste EUR 250 miljoen en extra overtollig kapitaal wordt aan aandeelhouders terugbetaald, “tenzij gebruikt voor waardecreërende kansen”.

Corona
In april deden toezichthouders een oproep aan verzekeraars en banken om voorlopig geen dividend uit te keren in verband met de nog onzekere gevolgen van de coronapandemie. CEO David Knibbe, voor wie dit de eerste beleggersdag als bestuursvoorzitter was, legde deze oproep naast zich neer. Hij acht de schade door de pandemie tot dusver beperkt, “aangezien we geen of een beperkte blootstelling hebben aan bedrijfsonderbrekingen, reis- en ziektekostenverzekeringen. Onze verkopen in Europa en Japan zullen waarschijnlijk worden beïnvloed, wat leidt tot lagere premies, en we verwachten dat marktvolatiliteit zal resulteren in lagere inkomsten uit vergoedingen in onze vermogensbeheeractiviteiten. De afgelopen maanden hebben we mitigerende maatregelen genomen, zoals het benutten van kansen om de verschuiving naar hoger renderende activa bij Netherlands Life te versnellen.” Hij schat dat de netto-impact van Covid-19 het bedrijfsresultaat met 100 miljoen euro zal drukken.

Marktleider
Knibbe: “We zullen blijven voortbouwen op de solide basis van het bedrijf, terwijl we een meer klantgericht en datagedreven bedrijf worden. We beoordelen alle individuele bedrijven op hun vermogen om aantrekkelijke rendementen te genereren en zo actief onze portefeuille in de toekomst te beheren. We hebben een duidelijke ambitie om marktleider te worden, bekend om onze klantbetrokkenheid, getalenteerde medewerkers en bijdrage aan de samenleving. NN heeft een sterke en veerkrachtige balans en is goed gepositioneerd om door de marktvolatiliteit te navigeren. Het bedrijf is goed gekapitaliseerd met een geschatte Solvency II-ratio van ongeveer 227% eind mei 2020.”

Schadetak
Over de overgenomen schadetak van Vivat meldde Knibbe dat het bedrijf nu werk gaat maken van de integratie, “waardoor de synergievoordelen uit deze transactie worden gehaald en de kosten verder worden verlaagd. We zullen doorgaan met het optimaliseren van het schadebedrijf door het bouwen van datacapaciteiten en het benutten van de extra schaal”. Concrete acties werden niet genoemd.

Hypotheken
NN Bank moet in de loop van de tijd haar bijdrage aan de productie van kapitaal aan NN Group verhogen. Die bijdrage zal blijven voortkomen uit Nederlandse woninghypotheken, die worden gezien als aantrekkelijke activa vanuit het perspectief van risico-rendement, aldus Knibbe. “NN Bank zal de verkoop blijven stimuleren door middel van verbeterde betrokkenheid bij particuliere klanten in Nederland.”

Bron: NN Group

GEEN REACTIES