Nieuwe vakbekwaamheidseisen hebben enorme gevolgen voor hele branche

Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk zoals dat is voorgesteld door het CDFD heeft enorme consequenties voor alle marktpartijen.

De advieskantoren zullen ondervinden dat het bestaande vergunningstelsel niet aansluit bij de beroepskwalificaties. Het kan bijvoorbeeld zomaar gebeuren dat een schadeadviseur afscheid moet nemen van bepaalde zakelijke relaties. Wil hij die wel in de boeken houden, dan dient hij examens af te leggen op het gebied van vermogensopbouw (de huidige Levenmodule) en van Inkomen. Wat doet de

gevolmachtigde in dit bouwwerk? En zo zijn er meer voorbeelden te noemen.

Het probleem is veelomvattend omdat alle adviseurs verplicht worden een diploma te behalen. Die diplomaplicht leidt tot complicaties wanneer de daaraan verbonden kenniseisen niet gekoppeld zijn aan de dagelijkse werkzaamheden van de adviseur.

Vooral banken en directe aanbieders signaleren dat de verdeling in zeven beroepskwalificaties op geen enkele wijze aansluit aan de bedrijfsvoering.

Verschillende belangenorganisaties in de intermediaire sector vrezen dat hun leden veroordeeld worden om meer en andere kennis tot zich te nemen dan zij in hun dagelijkse werkzaamheden nodig hebben. Dit leidt tot een hoge kostenpost die uiteindelijk door de consument moet worden opgebracht.

Het is duidelijk dat CDFD bij het ontwerpen van het bouwwerk vooral heeft gekeken naar de intermediaire bedrijfstak. Toch stellen Adfiz en andere intermediairverenigingen dat de invulling van de diverse kolommen niet herkend wordt door veel van hun leden. Dit is CDFD niet aan te rekenen. Het College heeft van het ministerie van Financiën de uitdrukkelijke opdracht gekregen om zoveel mogelijk uit te gaan van de huidige modulestructuur en de bestaande eind- en toetstermen. De Findinet-redactie heeft per onderwerp een selectie van de reacties gemaakt.

Daaruit blijkt dat nog ernstig gesleuteld moet worden aan de inrichting van het bouwwerk. Het kan niet zo zijn dat de branche regels krijgt opgelegd als van tevoren al vaststaat dat die de bedrijfsvoering ontwrichten, terwijl daarmee geen enkel klantbelang gediend wordt.

Inhoud van ‘Findiprint Vakbekwaamheid’

pag.

 • 3 Voorstel CDFD
 • 4 Uitwerking
 • 6 Diplomaplicht voor alle adviseurs
 • 8 Uitvaartverzekeringen
 • 9 Inkomensverzekeringen
 • 10 Overlijdensrisico
 • 11 Zorgverzekeringen
 • 11 Hypotheken
 • 13 Consumptief krediet
 • 13 Splitsing in particulier/klein zakelijk en middenbedrijf
 • 15 Gevolmachtigd Agent
 • 16 Vaardigheden, cpmpetenties en professioneel gedrag

GEEN REACTIES