Nieuwe pensioenregeling vernietigbaar als OR niet heeft ingestemd

Heeft de OR niet ingestemd met de Witteveen-versobering? Dan kan zij zich in januari nog beroepen op nietigheid van de gewijzigde pensioenregeling.

ABAB Accountants en Adviseurs wijst erop dat de meeste verzekerde pensioenregelingen per 1 januari 2015 zijn aangepast. En dat de wijziging van een pensioenregeling in de meeste gevallen instemming van de ondernemingsraad (OR) en van de individuele medewerker vereist. “In de praktijk komt het echter veelvuldig voor”, aldus ABAB, “dat de OR niet heeft ingestemd. In januari 2015 kan de OR zich dan nog beroepen op nietigheid van de gewijzigde pensioenregeling, daarna niet meer.

Nieuwe pensioenwetgeving en arbeidsrechtelijke gevolgen

“De versobering van de arbeidsvoorwaarden moet in beginsel arbeidsrechtelijk worden gecompenseerd. Voor de OR ligt een belangrijke taak om een oordeel te geven over deze compensatie. Is dat nog niet (of niet naar behoren) gebeurd? Dan kan de OR zich beroepen op nietigheid van het bestuursbesluit als de OR niet heeft ingestemd met de wijziging. Dit betekent dat het besluit wordt teruggedraaid en alsnog overleg kan plaatsvinden tussen de OR en de werkgever. De OR kan daarna instemmen met een gewijzigd voorstel, waarin voldoende compensatie is opgenomen.

.

Het beroep op nietigheid moet de OR schriftelijk bij de werkgever indienen binnen een maand nadat het besluit aan de OR is medegedeeld of als het niet is medegedeeld binnen een maand nadat het besluit bij de OR bekend is. Dit laatste is niet altijd eenduidig te bepalen, maar omdat de regeling per 1 januari 2015 ingegaan zal zijn, is het raadzaam om vóór 1 februari 2015 actie te ondernemen”, luidt het advies van Rudie Martens, Senior pensioenadviseur bij ABAB.

Meer informatie op de website van ABAB

GEEN REACTIES