Nieuwe maximale pensioenopbouw Witteveenkader

De Pensioenfederatie heeft op basis van het septemberpakket nieuwe staffels voor de maximale pensioenopbouw gepubliceerd.

Tevens stelt zij de staffels volgens het nieuwe Witteveenkader dat ingaat per 1-1-2014 beschikbaar

In V&A 012-004 zijn twee tabellen opgenomen waarin wordt weergegeven hoe groot de jaarlijkse

opbouw mag zijn in de situatie dat de pensioenuitvoerder besluit een lagere pensioenleeftijd te

hanteren dan 67 jaar. De Pensioenfederatie heeft aan de Belastingdienst gevraagd hoe deze

verlaagde opbouwpercentages er uit gaan zien als men in 2013 uit gaat van 67 jaar, maar wel op

basis van de fiscale maxima voor dat jaar, te weten 2% eindloon en 2,25% middelloon.

De staffels van het nieuwe Witteveenkader per 1 januari 2014 houden rekening met een verlaging van de opbouwpercentages met 0,1%.

De staffels hebben betrekking op de maximale opbouwpercentages van het ouderdomspensioen in een

eindloon- en middelloonstelsel, met en zonder nabestaandenpensioen.

GEEN REACTIES