Nieuw model volmachtbeloning met breed draagvlak

De Initiatiefgroep Volmachtbeloning heeft een nieuw model voor volmachtbeloning gepresenteerd, dat kan rekenen op steun van de markt en van de toezichthouders.

De verzekeraars in de Initiatiefgroep, bestaande uit 7 verzekeraars en 15 gevolmachtigden, vertegenwoordigen rond 60% van de markt. Het model is voor iedereen toegankelijk en bruikbaar.

Namens de deelnemende verzekeraars benadrukten Wim Henk Steenpoorte van Reaal, Jaap de Louw van Achmea en Bernardo Walta van Goudse dat het doel van het initiatief een deugdelijk en duurzaam model voor passende volmachtbeloning is. Het is niet de intentie van de om de overgang aan te grijpen om de hoogte van de vergoedingen te beïnvloeden; het is de initiatiefgroep te doen om een nieuwe vergoedingen structuur te implementeren die passend is conform de regels in het Bgfo.

Met een duidelijke videoboodschap liet Michiel Denkers, Hoofd Toezicht bij de AFM, weten dat de urgentie om concreet invulling te geven aan de norm voor passende volmachtbeloning gezien de inmiddels verstreken tijd sinds de introductie hoog is. Daarom is de AFM erg blij met het initiatief, dat zij ziet als een goede invulling van die norm. Nu komt het aan op een succesvolle implementatie.

Coen van Ham (voorzitter Noordeloosgroep) belichtte de kenmerken en voorwaarden van het beloningsmodel.

De regeling bestaat uit vier hoofdonderdelen:

  • Nominale vergoeding per polis voor een aantal met name genoemde branches, waaronder de particuliere verzekeringen en polissen voor ZZP-ers (standaardproducten);
  • Waardegerelateerde beloning met waarborgen voor de zakelijke branches, vanwege een grotere diversiteit in producten, werken met professionelere marktpartijen en het in het oog houden van ongewenste effecten bij ontbundeling;

  • Gezamenlijke kwaliteitsbeheersing van gevolmachtigde en volmachtgever met twee uitvoeringsverslagen per jaar, met goede afspraken over rendementsbewaking en service levels;
  • Toetsing van passendheid door benchmarking van de bruto beloningsafspraken via een onafhankelijk instituut. Door deze opzet kunnen gevolmachtigden die efficiënt werken daar de vruchten van blijven plukken.

Het model wordt verder uitgewerkt door verschillende werkgroepen.

In 2014 zal een nulmeting verricht worden als voorloper van de benchmarking. Ook zal in dit jaar al een uitvoeringsverslag over 2013 gevraagd worden;

In 2015 wordt overgeschakeld naar het nieuwe model, inclusief de beloning via nominale vergoedingen voor de consumenten- en zzp-markt.

Coen van Ham concludeerde dat de voorgestelde oplossing misschien niet de enige is en ook niet voor iedereen brengt wat ze het liefste zouden willen. “Het is wel een goed en werkbaar compromis tussen alle belangen en invalshoeken, waarmee marktpartijen en stakeholders deze discussie kunnen afronden en weer gewoon aan het werk kunnen gaan.”

GEEN REACTIES