Alle MBO-studenten gezakt voor Wft-examen

Van de 30 MBO-studenten van het Albeda College slaagde niemand voor toch niet het moeilijkste examen: Wft-consumptief krediet.

Dit melden Adfiz, Commissie CFD, NVF, NVGA en OvFD in een gezamenlijk persbericht.

Eerder kenden de HBO-studenten van Hogeschool Windesheim te Zwolle een voorlopig slagingspercentage van nul procent.

Volgens vakdocente Fahime Baktash van het Albeda College in Rotterdam is de motivatie bij de studenten eruit en zijn de klachten meervoudig:

  • Vraagstelling onduidelijk en voor studenten niet herkenbaar
  • Vragen over adviesvaardigheden en professioneel gedrag suggestief en moeilijk beantwoordbaar
  • Beperkte informatie in de casus, waardoor er meer antwoorden mogelijk lijken
  • Examenvragen sluiten niet aan bij de studie
  • Geen inzage in het examenresultaat, alleen wanneer het cijfer tussen een 4 en 5,4 uitvalt.

Door de dramatische examenuitslagen ontstaat er volgens Baktash een negatief branche imago. Hierdoor stagneren de aanmeldingen en zal het Albeda College volgend jaar de Wft-examens uit de beroepsopleiding halen.

Het resultaat ligt volgens Baktash niet aan het kennisniveau van de studenten, deze zijn goed voorbereid en beheersen de studiestof. De afgelopen jaren is het slagingspercentage steeds 90% geweest, maar zij acht de kans van slagen in het nieuwe systeem nihil. In navolging van de HBO-studenten verzoeken nu ook de MBO-studenten om aanpassing van de examenvragen.

De intermediairorganisaties: “Wanneer deze tendens zich voortzet onder HBO en MBO studenten dan dreigt een volledige uitval van de instroom van gemotiveerde studenten voor het beroep van financieel dienstverlener.

Reacties van HBO opleidingen liegen er niet om. Er zijn al plannen geuit om de WFT examens uit het curriculum van de opleiding te schrappen. De mogelijke uitvoering van een dergelijk voornemen bedreigt de continuïteit van de hele bedrijfstak.”

De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft inmiddels de Minister verzocht uiterlijk in september 2014 de Kamer te informeren over de ontwikkelingen en ervaringen met het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OVFD hebben reeds vele malen hun bezorgdheid geuit over de kwaliteit van de examenvragen van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Zij hebben reeds voor het verzoek van de Kamercommissie het plan opgevat een ervaringsloket te openen rond de examinering van de WFT en de PE-trajecten. Hiermee willen de organisaties een breed en goed inzicht creëren in de examenpraktijk. "Op basis hiervan kan dan gericht worden aangegeven wat wel en niet werkt en waar dringend verbetering gewenst is. De verzamelde ervaringen kunnen in ieder geval bijdragen aan de eerste evaluatie die de minister aan de Kamer zal moeten geven."

GEEN REACTIES