Nieuw leenstelsel zet ouders massaal aan het sparen

Twee derde van de ouders maakt zich zorgen dat hun kind later door het nieuwe leenstelsel met een hoge studieschuld wordt opgezadeld.

Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met het nieuwe leenstelsel. Daardoor vervalt vanaf volgend schooljaar de basisbeurs. De meeste studenten zullen een lening moeten afsluiten om hun studie te kunnen betalen.

Uit onderzoek van SNS blijkt dat 34% van de ouders die sparen, verwacht dat ze niet voldoende geld hebben om hun kind onbezorgd te kunnen laten studeren. SNS liet het onderzoek in december 2014 uitvoeren onder 1.087 Nederlandse ouders met (een) kind(eren) tussen de 0 en 6 jaar.

Studie en opleiding populairste spaardoel

Bijna alle ouders (93%) vinden het belangrijk dat hun kinderen straks een opleiding kunnen volgen of kunnen studeren. Voor een volledige financiering van een kind dat op kamers gaat en een 4-jarige studie volgt, adviseert het Nibud een spaarpot van ruim 50.000 euro. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 1% van de ouders verwacht dit bedrag op de 18e verjaardag van hun kind volledig bij elkaar te hebben. Daarnaast verwacht bijna 80% van de ouders dat de studiekosten verder zullen stijgen voordat hun kind 18 jaar is.

Zorgen om financiering van studie

De helft van de ouders maakt zich nu meer zorgen over het kunnen financieren van een studie voor hun kind dan een jaar geleden. “De huidige ontwikkelingen, waaronder de invoering van het leenstelsel en daarmee het afschaffen van de studiebeurs als gift, baren jonge ouders zorgen. Sparen blijkt onder jonge ouders een veel gekozen manier om een eventuele studieschuld terug te brengen”, vertelt Patrick Kuijsters, directielid bij SNS.

Kwart van ouders houdt zichzelf verantwoordelijk bij geldtekort

Gemiddeld sparen ouders 44 euro per maand per kind. Driekwart van de sparende ouders doet dat met een gewone spaarrekening.

Als blijkt dat er onvoldoende geld is om een studie te kunnen bekostigen, vindt meer dan een kwart van de ouders (27%) dat zij hier verantwoordelijk voor zijn en willen daarvoor een lening aangaan. Ouders zijn ook bereid om stappen terug te doen om hun kinderen financieel te kunnen steunen. Zo zegt 57% van de ouders te gaan besparen op kleding en schoenen voor zichzelf. En 40% is bereid om minder vaak op vakantie te gaan.

Zilvervloot sparen

Sinds 2012 heeft SNS het Zilvervloot Sparen, de spaarrekening speciaal voor kinderen of kleinkinderen, nieuw leven ingeblazen. Spaarders ontvangen naast een jaarlijkse variabele rente een premie van maximaal 10 procent over de inleg als het kind 18 jaar wordt. Zilvervloot Sparen was vanaf 1958 enorm populair tot de overheid in 1992 de regeling stopte.

GEEN REACTIES