DGA’s die beheerverplichtingen willen afstorten welkom bij Zwitserleven

Zwitserleven staat al jaren open voor deze tussentijdse afstorting en komt zelfs binnenkort met een verbeterd product hiervoor op de markt.

Dat zegt Senol Turkel, Manager Zwitserleven Pensioen Services als wij hem vragen om een reactie op het onderzoek van adviesbureau Pensioen Perspectief. Dat komt tot de conclusie dat directeur-grootaandeelhouders er niet in slagen om het pensioen opgebouwd in hun pensioen-bv tussentijds af te storten bij een verzekeraar.

“Wij brengen voorstellen hiervoor al jaren uit en doen dat nog steeds. DGA’s zijn bij ons welkom.” Turkel meldt dat Zwitserleven op dit moment de laatste hand legt aan een verbeterd product. “Daarin hebben we uiteraard rekening gehouden met de laatste fiscale richtlijnen met betrekking tot de afstortverplichtingen in een kapitaalverzekering.”

Daarnaast staat een uitgesteld renteproduct op stapel. Een moedige stap, zeker waar de meeste verzekeraars het DGA-segment links laten liggen. Meest gehoord argument daarvoor is dat de vraag daarnaar klein is en maatschappijen door de lage marktrente niet of nauwelijks in staat zijn een rendabele en aantrekkelijke propositie te bieden.
Turkel herkent deze argumenten. “Het succes van een dergelijk product is afhankelijk van een goede inschatting van de risico’s. En ik durf te beweren dat wij die risico’s heel aardig kunnen inschatten. Wij hebben veel huiswerk gedaan en daarom zijn wij goed in staat een productengamma aan de DGA’s aan te bieden. En we blijven werken aan verdere ontwikkelingen waarmee wij het voor DGA’s mogelijk en aantrekkelijk maken om de liggende voorzieningen onder te brengen in een van onze afstortingsproducten.”

GEEN REACTIES