Nettolijfrente boven aftoppingsgrens vrij van erfbelasting

De nettolijfrente wordt op dezelfde manier vrijgesteld van erfbelasting als andere lijfrenten.

Dit is vastgelegd in de Tweede nota van Wijziging op de Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen. Deze nota van wijziging bewerkstelligt dat faciliteit voor nettolijfrenten boven de aftoppingsgrens van € 100.000 op dezelfde wijze worden vrijgesteld van erfbelasting als lijfrenten ter zake waarvan de premies als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aftrek konden worden gebracht.

GEEN REACTIES