Enquête Verbond van Verzekeraars: bedrijven zijn veiliger

© Pixabay.com

Nederlandse bedrijven en instellingen zijn in de afgelopen drie jaar veiliger geworden. Dat vindt het merendeel (58%) van risicodeskundigen in de verzekeringsbranche.

Resultaten
Dit blijkt uit een enquête die het Verbond van Verzekeraars onder deze risicodeskundigen hield. Vooral in de branches Agrarisch en Motor vinden de risico-experts dat de bedrijven en instellingen meer oog hebben voor risico’s en meer gebruik maken van (brand)veilige materialen. Daarnaast zouden deze bedrijven zich meer zorgen maken over de continuïteit van de onderneming en zouden er betere inspecties en controles plaatsvinden.

Preventie
Op het terrein van preventie is echter nog winst te boeken, vinden de risicodeskundigen. Bijvoorbeeld door de (risico)bewustwording te vergroten, afspraken en inspecties vast te leggen, en door kennis te delen. Ook moeten volgens hen ondernemers ervan worden doordrongen dat het slechts voldoen aan wet- en regelgeving een onderschatting is van de risico’s die het bedrijf loopt.

Wetten
Bijna de helft van de risicodeskundigen, 44%, is namelijk van mening dat het wettelijk/toezichthoudend kader onvoldoende is. In hun ogen worden bestaande wetten en normen onvoldoende geïnspecteerd en is de handhaving onvoldoende. Daarbij is opvallend dat de meer regionaal opererende risicodeskundigen negatiever zijn over het wettelijk kader (54%) dan de wereldwijd (46%) en de landelijk werkende deskundigen (35%).

Verantwoordelijkheid
Bovendien signaleren de risico-experts dat ondernemers niet goed genoeg voorbereid op hun eigen verantwoordelijkheid nu de overheid steeds verder terugtreedt. Ze pleiten daarom voor meer dialoog, uitwisseling van informatie en een betere samenwerking tussen overheid en verzekeraars.

Nieuwe risico’s
Als ‘nieuwe’ risico’s noemden de deskundigen onder meer zonnepanelen, inductie, IT en onvoldoende besef van aansprakelijkheidsrisico’s. Op de vraag op welke terreinen bedrijven minder veilig zijn geworden, werden vooral cyber en fraude genoemd. Volgens de risicodeskundigen is de financiële crisis daar debet aan. Deze zorgt namelijk zowel voor meer als voor minder veiligheid. Meer, omdat ondernemers zich bewuster zijn dat schade hun continuïteit in gevaar brengt. Minder, doordat er wordt bezuinigd op preventie en veiligheid.

GEEN REACTIES