Nederlanders vinden beleggen nog altijd eng

© pixabay

Nederlanders onderschatten het rendement dat zij kunnen behalen met beleggen en vinden geld stoppen in aandelen en obligaties zelfs een beetje eng. Dat blijkt uit grootschalig internationaal onderzoek van vermogensbeheerder BlackRock waaraan ruim 31.000 mensen uit 20 landen deelnamen. Bijna 60% van de Nederlanders ziet beleggen als gokken.

“Ook jongeren, die veel positiever zijn over de financiële toekomst dan 35-plussers, zien weinig heil in beleggen”, zegt Bob Hendriks, hoofd Retail Nederland en Scandinavië van BlackRock. Als deze groep wordt voorgerekend dat een belegging in 2005 van 1000 euro in aandelen nu zou zijn gegroeid tot 1851 euro en dat de reële waarde van 1000 euro spaargeld in tien jaar zou zijn geslonken tot 988 euro, zegt slechts 16% van hen dat ze het grootste gedeelte van zo’n bedrag in aandelen zou investeren.

“Dat kan ook te maken hebben met het feit dat slechts één op de zeven Nederlanders gebruik maakt van professioneel financieel advies, het laagste niveau van heel Europa. Onze zuinige volksaard zou hier een rol kunnen spelen want de kosten van advies wordt het vaakst genoemd als reden om geen adviseur meer in te schakelen”, aldus Hendriks.

Nieuwe regelgeving bij beleggingen zoals het algehele verbod op retrocessie heeft niet bijgedragen aan meer vertrouwen in de sector. Liefst 19% van de geënquêteerden geeft aan minder vertrouwen te hebben in de kwaliteit van het financiële advies dan voor de afschaffing van de retrocessie. “Opvallend genoeg winnen Nederlanders ook minder vaak dan in andere Europese landen financiële informatie in bij vrienden of familie of uit kranten. Als het gaat om online zoeken naar informatie over sparen en beleggen, loopt Nederland wel weer in de pas met de rest van Europa. De geënquêteerden die professioneel worden bijgestaan, vinden trouwens dat hun adviseurs waar voor hun geld bieden”, zegt Bob Hendriks.

De gehele financiële sector is trouwens de imagoklap van de financiële crisis niet te boven. Maar één van de vijf Europeanen zegt zijn of haar bank te vertrouwen, blijkt uit het onderzoek. De reputatie van vermogensbeheerders en investment management bedrijven, is nog niet hersteld. Slecht 5% van de ondervraagden heeft een goed gevoel bij deze instellingen.

Positief is dat binnen de millennium-generatie, steeds meer mensen vinden dat financiële instellingen hen kunnen helpen hun doelen te bereiken. Dit geldt ook voor mensen die al gebruik maken van een adviseur en de groep vermogenden.

(Bron: BlackRock)

GEEN REACTIES