Nederlander ervoer minder stress in laatste kwartaal 2023

Nederlander ervoer minder stress in laatste kwartaal 2023
© DanaTentis, Pixabay

In het laatste kwartaal van 2023 nam het gemiddelde stressniveau onder Nederlanders af. Jongeren ervaren meer stress dan ouderen; zij tobben ook vaker over het werk.

Dat blijkt uit een enquête van TAF Verzekeringen onder 1.000 Nederlanders. Ruim twee derde (67%) geeft aan in het laatste kwartaal van 2023 minder stress te hebben ervaren dan het kwartaal ervoor. Hoe dat komt is niet duidelijk.

Privéomstandigheden

De respondenten geven hun stresslevel gemiddeld een 5,5 op schaal van 1 tot 10. Veruit de meesten indiceren hun niveau van stress op een 7. Privéomstandigheden (genoemd door 50% van de respondenten) waren het meest van invloed op de mate van stress, zo blijkt uit de resultaten. De gezondheid volgt als tweede factor (44%), gevolgd door werk (38%). Daarna volgen politiek en oorlog en de persoonlijke financiën.

Jongeren

Kijken we alleen naar volwassenen tot 34 jaar, dan zien we een ander beeld: in deze groep ervaart ruim 40% bovengemiddelde stress (een 7 of hoger). Onder ouderen vanaf 55-plus is dat slechts 12%. En waar ouderen zich meer zorgen maakten om politiek en oorlog, had werk de grootste invloed op de mate van stress onder jongvolwassenen, namelijk bij 55%. Geen enkele leeftijdscategorie scoort hoger op dat vlak.

“Jongeren ervaren steeds meer beginnende mentale klachten door werkstress. Ze voelen veel sociale druk om te presteren”, zegt Michiel Meijer, directeur bij TAF Verzekeringen. “Ze willen graag betekenisvol werk doen, met een positieve impact op de wereld. Dit kan echter botsen met bijvoorbeeld ontwikkelingen als de krappe woningmarkt, die juist noopt tot zoveel mogelijk geld verdienen.” Meijer wijst erop dat jongeren zich weinig tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren.

Bron: TAF

GEEN REACTIES