Kifid is bijna door stapel woekerpolisklachten heen

Kifid is bijna door stapel woekerpolisklachten heen
Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie en directeur Kifid © Kifid

Op dit moment heeft het Kifid nog ongeveer 80 beleggingsverzekeringsklachten in behandeling, meldt het klachteninstituut. Daarmee komt de afronding van de projectmatige en fasegewijze aanpak van het woekerpolisdossier in zicht.

In de tweede helft van 2023 rondde Kifid 54 klachten over beleggingsverzekeringen af. In 25 klachtzaken werd een uitspraak gedaan, 19 klachten zijn opgelost met bemiddeling, de overige klachten zijn ingetrokken of niet behandelbaar. Het aantal nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen bleef beperkt tot 8.

130 klachten afgerond in 2023

Eveline Ruinaard, voorzitter geschillencommissie: “Kijkend naar heel 2023 heeft Kifid ruim 130 beleggingsverzekeringsklachten afgerond. Met het resterende aantal klachten in behandeling verwachten we dit hoofdstuk in 2024 te kunnen sluiten. De projectmatige en fasegewijze aanpak zoals we die sinds april 2018 kennen, zullen we dit jaar afronden. Dit betekent dat Kifid eventuele nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen zal behandelen zoals we dat met andere klachten doen, dus niet meer op projectmatige basis.”

Sinds 2018 klachten geclusterd

Sinds april 2018 heeft Kifid de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Nadat in vijf ‘richtinggevende zaken‘ uitspraak is gedaan door de Commissie van Beroep, behandeld de Geschillencommissie cluster voor cluster deze klachten. Begin 2024 zijn vrijwel alle clusters, op een enkele klacht na, afgerond.

De nog resterende klachten waarmee het projectteam Beleggingsverzekeringen aan de slag is, gaan voornamelijk over beleggingsverzekeringen van A.S.R. en Nationale Nederlanden. Van 25 consumenten vraagt Kifid nog geduld en begrip; hun klacht zal dit jaar nog worden opgepakt.

Het klachteninstituut benadrukt dat de schikkingen tussen belangenorganisaties en de verzekeraars Aegon/A.S.R. en NN Groep geen gevolgen hebben voor de behandeling van klachten over beleggingsverzekeringen bij het Kifid. Een overzicht met feiten en cijfers over de voortgang klachtbehandeling Beleggingsverzekeringen is te vinden op de webpagina Beleggingsverzekeringen.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES