Nabestaanden lopen groot risico in 2015

Maarten Edixhoven : Eerlijk gezegd denken we dat de politiek zich deze gevolgen niet goed realiseert en ze zo ook niet heeft bedoeld.

Maarten Edixhoven, directeur Pensioen Aegon Nederland, heeft het over de gevolgen van de versobering van het pensioenstelsel per 1 januari 2015 voor nabestaanden.

Voor het ouderdomspensioen is het lagere opbouwpercentage en de aftoppingsgrens van € 100.000 geen acuut probleem. Want wat is opgebouwd tot 1 januari 2015 blijft onaangetast en een eventueel tekort kan de werknemer netto bijsparen tot aan zijn pensioendatum.” Een financieel drama dreigt echter voor de nabestaanden als de werknemer na 1 januari 2015 overlijdt.”

Financieel drama

Uit berekeningen van Aegon blijkt dat de partner van een 40-jarige werknemer met een salaris van € 150.000 ongeveer € 1500 per maand (!) minder nabestaandenpensioen krijgt volgens de nieuwe pensioenregels.

Edixhoven: “Wij maken ons ernstig zorgen over de situatie die per 1 januari 2015 ontstaat. Werknemers realiseren zich de veranderende wetgeving niet of nauwelijks. De pensioenoverzichten die deze maanden op de mat vallen, zijn nog gebaseerd op de huidige pensioenprognose. Daarin is de aanstaande wetgeving nog niet verwerkt. Dit gaat in sommige gezinnen bovenop de persoonlijke drama’s tot financiële drama’s leiden.”

De terugval in nabestaandenpensioen geldt ook voor werknemers met een lager salaris dan een ton, vooral als het jongere werknemers zijn: “Een jonge werknemer heeft nog een lange pensioenopbouw voor de boeg. Dat betekent dat het te bereiken ouderdomspensioen vanaf 1 januari flink daalt, omdat hij vanaf dat moment jaar op jaar veelal twaalf procent minder opbouwt. Ook de nabestaanden van een jonge werknemer die overlijdt, krijgen dus te maken met een veel lager nabestaandenpensioen als het overlijden plaatsvindt na 1 januari. Het kan gaan om duizenden euro’s per jaar in deze jonge gezinnen. Wij doen er alles aan om onze klanten goed en tijdig te informeren. Maar eerlijk gezegd denken we dat de politiek zich deze gevolgen niet goed realiseert en ze zo ook niet heeft bedoeld.”

Aegon pleit voor uitstel

Het kabinet wilde de terugval in pensioen opvangen met de introductie van het zogenaamde nettopensioen, ook per 1 januari. Maar die nieuwe regels zijn nog steeds niet door de Tweede en Eerste Kamer en moeten daarna nog per geval worden uitgewerkt. Aegon pleit daarom voor uitstel van de aftopping voor partnerpensioen met een jaar: “Dat geeft betrokken werkgevers en werknemers de gelegenheid om het nabestaandenpensioen fatsoenlijk te regelen.”

Casus uit de praktijk

Aegon illustreert het probleem met het volgende voorbeeld: Een man van begin vijftig is uitbehandeld en gaat binnen afzienbare tijd dood. Dat is op zich al triest genoeg. Financieel gezien is het voor zijn gezin beter dat de man nog dit jaar doodgaat dan in 2015. Dat scheelt zijn vrouw ongeveer € 15.000 per jaar aan partnerpensioen.

Hetzelfde geldt voor het wezenpensioen van zijn twee kinderen, van wie de jongste net in de brugklas zit.

GEEN REACTIES