Monuta: een op tien overledenen gecremeerd vanwege kosten

Een op tien overleden gecremeerd vanwege kosten

Zo’n tien procent van de nabestaanden besluit een overleden naaste te cremeren in plaats van te begraven omdat de kosten van een begrafenis te hoog zijn. Gemiddeld kost een eenpersoons particulier graf op een begraafplaats in Nederland 3.111 euro terwijl een crematie met gebruik van de aula 1.415 euro kost. Deze cijfers zijn afkomstig uit het jaarlijkse onderzoek naar graf- en crematiekosten van uitvaartverzorger en uitvaartverzekeraar Monuta.

Cremeren ondanks andere wens van overledene

Volgens Monuta zijn mensen zich niet altijd bewust van de kosten die komen kijken bij een uitvaart. Soms willen mensen wel begraven worden maar kiezen de nabestaanden alsnog voor cremeren vanwege de kosten. Volgens Monuta is het beter voor het rouwproces om te doen wat de overledene had gewild. Op die manier krijgen nabestaanden geen spijt van hun keuzes. Daarvoor is het echter wel nodig van tevoren inzicht te hebben in de kosten.

“Helaas kiest 1 op de 10 families uitsluitend om financiële redenen tóch voor cremeren. Omdat begraven in hun regio te duur is voor hen. Onze uitvaartverzorgers helpen de nabestaanden in de voorbereiding van de uitvaart door alle keuzes en kosten inzichtelijk te maken. Helaas is het verschil in de kosten soms te groot om de wens na te leven. Dat zou niet zo moeten zijn en is niet goed voor de start van het rouwen. Doordat we de graf- en crematiekosten inzichtelijk maken helpen we mensen om zich voor te bereiden op hun toekomstige afscheid. Zo kan iemand in leven al een keuze maken voor zijn of haar laatste rustplaats en de financiële ondersteuning daarvoor. Voor henzelf en hun dierbaren”, zegt Quinten Fraai, CEO van Monuta.

Kosten van begraven nemen toe

In Nederland wordt 67% van de overledenen gecremeerd. De prijs daarvoor ligt gemiddeld op 1.415 euro. Dat is inclusief het gebruik van de aula. Deze kosten variëren niet sterk per provincie. Overijssel is wat duurder met gemiddeld 1.624 euro en Groningen iets goedkoper met 1.356 euro. De kosten van een crematie zijn het afgelopen jaar ongeveer 1,7% hoger geworden.

De kosten van een begrafenis liggen veel hoger. In 2022 is dit gemiddeld 3.397 euro voor een gemeentelijk particulier graf. Deze prijs is het afgelopen jaar gemiddeld met ongeveer 3,2% gestegen. In een aantal gemeenten stegen de begrafeniskosten met meer dan 10%. Als reden voor de relatief sterke stijging noemt Monuta onder andere de inflatie. Daarnaast neemt het aantal begrafenissen af waardoor de kosten voor onderhoud van de begraafplaats per graf hoger worden om kostendekkend te blijven.

Begrafeniskosten lopen sterk uiteen

Hoeveel een graf kost, is sterk afhankelijk van de begraafplaats waar de overledene begraven wil worden. Het duurste graf is te vinden in de gemeente Groningen. Op begraafplaats Esserveld moet 7.900 euro neergeteld worden. Hier kan men overigens alleen terecht met toestemming van de gemeente. Wie goedkoop uit wil zijn, moet in Losser zijn. Daar kost een graf slechts 776 euro. Dat is dus nog minder dan de gemiddelde crematie. De begrafeniskosten zijn het sterkst gestegen in de gemeente Overbetuwe. Daar ging het tarief 46% omhoog. Met een bedrag van 3.602 euro liggen de kosten echter nog steeds niet extreem ver boven het landelijk gemiddelde.

Bron: Monuta

GEEN REACTIES